Nuorten kirjoitukset

Positiivisella asenteella kohti työelämää

Teksti: Minna Korva-Perämäki Oulun naapurikunnassa Kempeleessä koko ikänsä asunut Onni ei ole haasteista huolimatta antanut periksi, vaan on edennyt kohti itselleen mielekästä työelämää vaihe vaiheelta.
Lue lisää

Iikan rauhallisen olemuksen alla kuplii vallaton hurmuri

Teksti: Minna Korva-Perämäki Jokaisen nuoren olisi hyvä tunnistaa omat vahvuudet ja oppimistavat sekä kyetä ottamaan ne käyttöön silloin, kun lähtee jatko-opiskelemaan ja kohti omaa itsenäistä elämää. Vahvuuksia tukemalla nuori voi saavuttaa huikeitakin unelmia!
Lue lisää

Asuntolassa olo valmistaa itsenäistymiseen

Autismikirjon nuori 17-vuotias nuori pohtii omaa yllättäen eteen tullutta muuttoaan opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu- ja asuntolapaikan järjestämiseen tarvittavat käytännön toimet jäivät vanhempien hoidettavaksi. Siirtymävaiheen tuki ja tiedonsiirto ei toteutunut peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksen välillä. Nuori kuitenkin käsittelee itsenäistymistään ja tulevaisuuttaan luottavaisin mielin vanhempiensa tukemana.
Lue lisää

Maalta kaupunkiin

Teksti: Kai LaitinenMuutossa kaikki lähti liikkeelle tietenkin tärkeimmistä selvitettävistä asioista eli paikkakunnasta ja sen parhaista alueista asuntojen laadun suhteen sekä palveluiden läheisyydestä.
Lue lisää

Siviilipalvelus ensin, sitten opiskelemaan!

Teksti: Päivi Liukkonen Kuvat: Sami ArolaSiviilipalvelusmies Miika Sallinen on juuri saanut väritettyä piirtämänsä joulukortin. Värit tuovat sarjakuvamaiseen korttiin joulun tunnelmaa. Kortissa itämaan viisaat tietäjät ovat joutuneet vallan yllättävään osoitteeseen, kun joulun tähti on johdattanut heidät funktionalistisen arkkitehtuurin merkkiteoksen, Paimion parantolan, edustalle. Testikatsojat huokailevat ihastuksesta ja pyrskähtävät nauruun. Kortti erottuu varmasti muista!
Lue lisää

Työntekoa voimavarat säilyttäen

Teksti: Katriina Ekola Kuvat: Aslak RantakokkoHeikki Ojala, Autismiliiton vertaisosaaja ja kokemusasiantuntija, kertoo oman tarinansa yliopisto-opinnoista ja työelämään siirtymisen haasteista.
Lue lisää

Yksi merkityksellinen elämä

Teksti ja kuvat: Sini RantanenVeeti Nevalaisen elämä ei ole ollut helppoa. Kokemusasiantuntijana hän on päässyt kääntämään vaikeudet voimavaraksi. Päivän päätteeksi hän toivoo itse tuovansa tähän maailmaan enemmän hyvää kuin pahaa.
Lue lisää

Aistipoikkeavuudet kuormittavat siirtymävaiheissa – mutta niistä selviää

Autismikirjon nuoriElämme maailmassa, jossa aistitiedon tulva on tauotonta. Suurimmalle osalle väestöstä kaupassa taustalla pauhaava radio ja ilmassa leijuva hajuvesien sekamelska ovat jo niin olennainen osa ympäristöä että niiden olemassaoloon ei edes kiinnitä huomiota – ja pahimmillaankin ne aiheuttavat korkeintaan alkavaa päänsärkyä. Niille, joilla on poikkeavuutta aistitoiminnoissa tai aistitiedon käsittelyssä, ne voivat kuitenkin muodostua kaikessa kuormittavuudessaan jopa tavallisen arjen esteeksi.
Lue lisää

En ole hyvä ihmisten kanssa, mutta olen todella hyvä eläinten kanssa

Teksti ja kuvat: Sini RantanenTekla Jäntti ei aina tiedä, mitä sosiaalisissa tilanteissa pitäisi sanoa tai tehdä. Sen sijaan papukaijojen Sammyn ja Andyn sekä labradorinnoutajan Latten kanssa on helppoa olla selkeä ja johdonmukainen.
Lue lisää

Nyt päätän itse kenkieni paikasta

Teksti: Elina Löfström Elina Löfströmille lapsuudenkoti oli maailman paras paikka. Siksi muutto omilleen oli prosessi, jossa otettiin askel kerrallaan.Kotini on aina ollut minulle rakas; maailman paras paikka.
Lue lisää

Vanhempien kirjoitukset

Amerikan autismi on myös Suomen autismi

Autismikirjon nuoren vanhempi Autistinen nuori on aina mielenkiintoinen ja usein hauska. Se, miten autismi muuttuu nuoruudesta aikuisuuteen, on meille vielä osin tuntematonta. Kuljemme kohti uutta seikkailua mieli avoinna.
Lue lisää

Mikään ei mennyt ensimmäisen vuoden syksynä hyvin!

23-vuotiaan Asperger-nuoren yliopisto-opintojen alkutaival ei ollut kaikista helpoin. Ratkaisevassa roolissa oli yhteisen kielen löytyminen yliopiston ja kodin välillä sekä nuoren vahva halu suunnata koti aikuisuutta ja tulevaa.Lue Asperger-nuoren vanhemman haastattelu nuoren korkeakouluopintojen aloituksesta.
Lue lisää

Muutto omaan kotiin – ennakoiden ja vaiheittain

Itsenäistyminen ja muutto lapsuuden kodista omaan asuntoon tapahtui ennakoiden ja vaiheittain. Oman mieluisan kodin löytyminen ja arjentaitojen vaiheittainen harjoittelu edesauttoivat lapsuudenkodista irtaantumista.Lue haastattelu Asperger - nuoren vanhemman kokemuksista nuoren itsenäistymiseen liittyen.
Lue lisää

Ammattilaisten kirjoitukset

Matkalla itsenäiseen elämään – ymmärrystä ja yksilöllisiä ratkaisuja

Teksti: Minna Korva-Perämäki Omaan kotiin muuttaminen on kenelle tahansa meistä jännittävä tilanne. Itsenäisen elämän aloittaminen vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin huonekalujen ja astioiden hankkimista, sillä omassa kodissa asuminen edellyttää tavallisia arjen hallinnan taitoja sekä uusien asioiden omaksumista.
Lue lisää

Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi PöykköKirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.
Lue lisää

Kaikille perheille sopivia palveluita ja tukea

Teksti: Taija Halme, Kehitysvammaisten palvelusäätiöSe, että perheiden tarvitsemat palvelut arvioidaan jokaisen organisaation toimesta uudelleen, on kallista ja tuhlaa yhteiskunnan resursseja. Taija Halme kirjoittaa perheiden haasteista pysyä mukana palveluverkossa.
Lue lisää

Saattaen yläkoulusta lukioon

Teksti: Kirsi PöykköKuva: Tanja Hautamäki Jatko-opintoihin siirtyminen on koulupolulla nivelvaihe, mikä edellyttää monien uusien taitojen hallintaa. Se on jännittävä ja paljon uutta sisältävä vaihe kaikille nuorille – saati autismikirjolaiselle. Ennakoinnin ja taitojen harjoittelun tarve korostuu tässäkin vaiheessa.
Lue lisää

Nuori täyttää 16 vuotta – moni asia muuttuu palveluissa ja tuessa

Teksti: Erja Pietiläinen, erityisasiantuntija, lapsi- ja perhepoliittiset asiatKehitysvammaliitto ry Nuoren lähestyessä aikuisuutta monet asiat muuttuvat. Iän myötä nuorelle syntyy uusia oikeuksia, jotka tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Nuoren perheineen on hyvä valmistautua muutoksiin, jotka koskevat nuoren palveluja ja tukea.
Lue lisää

Onnistumiset vievät eteenpäin!

Teksti: Leena Toivanen, TKI-asiantuntija, Centria -AmmattikorkeakouluLeena Toivanen on ollut mukana Askel aikuisuuteen-projektin yhteiskehittämisessä. Kirjoituksessaan Leena kertoo Centria-ammattikorkeakoulun tukikeinoista ja omista kokemuksistaan, jotka perustuvat hanketyöhön opiskelijoiden ja työttömien kanssa.
Lue lisää

Miten tuen autismikirjon oppilasta?

Teksti: Päivi Norvapalo, Autismiliiton puheenjohtaja, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuva: ValteriAutismikirjon oppilas kuormittuu usein kouluympäristössä, joka ei ole suunniteltu tukemaan oppilasta toiminnanohjauksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aistisäätelyn pulmissa. Autismikirjon oppilaan tukemiseen on valtavan paljon keinoja, joita koulussa voidaan toteuttaa helposti.
Lue lisää

Vähemmän huolia, enemmän unelmia – HOT -menetelmillä voimavaroja vanhemmuuteen

Teksti: Riikka Seppälä Kuva: Niina SalokangasErityislapsen vanhemmuutta varjostavat monet erityiset huolet. Huolehdimme lapsen hyvinvoinnista, koulunkäynnistä, kaverisuhteista, tulevaisuudesta sekä ylipäätään pärjäämisestä samanlaisilta samanlaisille suunnittelussa maailmassa. Kun yksi huoli hellittää, nurkan takana on jo toinen odottamassa. Se, miten me vanhempina opimme kulkemaan tällä tunnepolulla ja kuinka saamme tukea matkanteossa, määrittää sen, millaiseksi arki ja vanhemmuuden voimavarat muovaantuvat.
Lue lisää

Kun erityisnuori muuttaa pois kotoa – vanhemmat tunteiden pyörityksessä

Teksti ja kuvat: Marianne Kulmala, neuropsykiatrinen valmentaja, Merikratos OyItsenäistymisessä tarvitaan taitoja, joiden avulla kyetään selviytymään arjen askareista, hoitamaan taloutta sekä tukemaan omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Myös ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja sosiaaliseen toimintaan osallistuminen ovat itsenäistymiseen kuuluvia tärkeitä taitoja. Autismikirjon nuoret tarvitsevat itsenäistyäkseen usein läheistensä vahvaa tukea. Itsenäistymisen taitojen harjoittelu vaatiikin sinnikkyyttä sekä tarvittaessa yksilöllisiä tukitoimia. Erilaiset terapiat ja kuntoutusmuodot ovat tärkeässä roolissa myös itsenäistyvän nuoren elämässä. Uuden elämäntilanteen ja tulevan muutoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mieluiten muutamaa vuotta aiemmin kuin itsenäistymisen ennakoidaan olevan ajankohtainen.
Lue lisää

NEPSY -asiakkaiden kohtaaminen sosiaalityössä

Haastattelu: Jaana Kasi, sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki/VammaispalvelutSosiaalityöntekijä Jaana Kasi kertoo haastattelussa Seinäjoen kaupungin vammais- ja nepsypalveluista työntekijän näkökulmasta.
Lue lisää

Autismikirjon nuorten kohtaamisia toisen asteen opinnoissa

Teksti: Opetusalan ammattilainen Työni kautta olen oppinut tuntemaan autismikirjon nuoria; heidän vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja haasteitaan. Jokainen nuori on ollut oma ainutlaatuinen persoonansa.
Lue lisää

Autismikirjon ihmisen monet haasteet

Teksti: Asko Niemelä, Psykiatrian erikoislääkäri, Wellmind Terveys Oy Marika Koivuniemi, KM, Oppimisen tutkija, Oulun yliopisto Marja Paloste, KM, opettaja, Vuolle Setlementti ry Kokemuksemme mukaan kuntoutuksessa huomio kiinnittyy usein siihen, mitä vaikeuksia yksilöllä on, kuinka puutteellista käyttäytyminen on, mitä toiminnanohjauksellisia taitoja puuttuu. On toki hyvä ja tarpeellista, että kyseiset asiat huomioidaan. Tukea tulisi kuitenkin yhä enemmän kohdistaa myös muihin haasteisiin, aistimaailman vaikeuksiin, tunnetaitojen kehittymiseen, mielentämisen vaikeuksiin, kehollisuuteen ja käsitykseen omasta pystyvyydestä.
Lue lisää

Kohtaamisen hetkissä olemme oivalluksen äärellä

Teksti: Satu HäkkinenNeuropsykologian erikoispsykologi (VET) Toisen ihmisen kohtaaminen auttamistyössä on aina ensiarvoista. Yleensä työskentelyssämme tavoitellaan aina jonkinasteista muutosta, jotta asiakkaan tilanne olisi parempi. Muutoksen aikaansaaminen on kuitenkin aina vaikeaa, kenelle tahansa. Se vaatii eteenpäin vievää voimaa ja tahtoa poiketa totutusta. Muutokseen pyrkiminen vaatii myös rohkeutta ja luottamusta. Luottamus taas lisääntyy kohdatuksi tulemisen kokemuksesta.
Lue lisää

Kahden kulttuurin kohtaamisia

Teksti: Anne BjörkstenPsykiatrinen sairaanhoitaja, DKT -terapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja Tony Attwood puhuu kirjassaan Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen osuvasti ”väärän planeetan oireyhtymästä”. On helpompi kohdata autismikirjon nuoria, kun ymmärtää heidän tulevan toisesta kulttuurista. Miten sinä ammattilaisena ohjaat ja tuet vieraan kulttuurin nuorta löytämään omat vahvuutensa ja paikkansa yhteiskunnassamme?
Lue lisää
Print Friendly, PDF & Email