Skip to content

Materiaali­pankki

 

Materiaalipankin sisältö on tarkoitettu autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Tutustu materiaalipankin kokemuskirjoituksiin ja -videoihin ja saa voimaa vertaistuesta. Materiaalipankista löydät myös hyödyllisiä apuja arkeesi, kuten erilaisia oppaita, työvälineitä ja linkkejä. Voit myös syventää tietoasi autismista tutustumalla autismiin liittyviin tutkimuksiin.

Askel aikuisuuteen -materiaalipankki

Kokemuskirjoituksia ovat kirjoittaneet nuoret, vanhemmat ja ammattilaiset. Saa voimaa vertaistuesta ja vinkkejä toisten kokemuksista. 

Kokemusvideoissa autismikirjon nuoret kertovat elämästään autismikirjolla. Videoissa on teemana itsenäistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä autismikirjon erityispiirteet.

Oppaita ja esitteitä löytyy materiaalipankista aihepiireittäin. Autismiliiton julkaisemia painettuja esitteitä voit tilata Autismiliiton verkkokaupasta

Työvälineet ja -menetelmät on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä opetustoimen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään autismikirjon nuoria ja heidän vanhempiaan. Myös autismikirjon nuoret ja heidän vanhempansa voivat löytää itselleen soveltuvia työkaluja ja -menetelmiä.

Tutkimustietoa-osiossa on autismiin liittyviä tutkimuksia.

Linkkejä aihepiireittäin-osioon on koottu erityisesti nuorille hyödyllisiä sivustoja.

Tietoa palveluista-osiossa on kuvattu palvelujärjestelmä, joka on laadittu jatko-opintoihin suuntaavan ja itsenäistyvän nuoren mahdollisten palvelutarpeiden näkökulmasta. Palvelujärjestelmän kuvaus ei ole täysin kattava, vaan sen tarkoituksena on olla apuna palvelujen hahmottamisessa.

Autismiliiton koulutus- ja tapahtumakalenteri

Autismiliitto ylläpitää ja julkaisee koko maan kattavaa autismialan koulutus- ja tapahtumakalenteria kotisivuillaan.

Tulevista koulutuksista voi ilmoittaa liitolle osoitteeseen koulutus(at)autismiliitto.fi.

Myös Autismiliiton jäsenyhdistykset järjestävät autismialan koulutusta, kuntoutustapahtumia ja virkistystoimintaa.

Mitä on autismi?

Autismi on kirjo, ei suoraviivainen skaala. Se vaikuttaa ihmisen jokaiseen osa-alueeseen elämässä. 

Aina ei ole helppoa olla erilainen. Voit näyttää hyvää esimerkkiä ottamalla muut huomioon ja antamalla jokaisen olla juuri sellainen kuin on.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content