Skip to content

Materialbanken

Materialbankens innehåll är avsett för ungdomar med autismspektrumtillstånd, deras föräldrar och professionella.

Bekanta dig med materialbankens upplevelseskildringar och videor och få krafter från kamratstöd. I materialbanken hittar du också nyttig hjälp för din vardag som olika guider, verktyg och länkar. Du kan också fördjupa dina kunskaper om autism genom att bekanta dig med olika undersökningar om autism.

Autismiliittos utbildnings- och evenemangskalender

Autismiliitto underhåller och publicerar en rikstäckande utbildnings- och evenemangskalender på sina hemsidor.

Man kan informera förbundet om kommande utbildningar på koulutus(at)autismiliitto.fi.

Autismiliittos medlemsorganisationer arrangerar också utbildning inom området för autism, rehabiliteringsevenemang och fritidsaktiviteter.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content