Krafter från kamratstöd

Att stödja ungdomar med specialbehov kräver mycket krafter från föräldrarna. Det är ytterst viktigt att prioritera ett tillräckligt stöd och sin egen ork för att förälderns krafter ska räcka till både i egenskap av förälder och stöd. Det är viktigt att fundera över vilka som är sådana saker som hjälper en att klara av vardagen, till exempel hobbyer, att träffa vänner eller någon trevlig aktivitet. Det är bra att ha människor som ger stöd i vardagen omkring sig. Ibland kan det vara viktigt att få ge utlopp för saker med en extern part. Att känna sig trött eller misstänksam i vissa livsskeden är normalt och det gör ingen till en misslyckad eller sämre förälder.


“Godkännande innebär att skapa ett nytt förhållande till en sak som man inte kan förändra.”


Kamratstöd har ofta en stor betydelse. Kamratstöd kan hjälpa förälderns egen ork vilket innebär att krafterna ökar och att man klarar av vardagen bättre. Det är bevisat i undersökningar att kamratstöd bland annat hjälper att lindra känslor av ensamhet, att uppleva att man har en stämpel och känslor av ångest och dessutom tillstånd av rädsla som kopplas till den ena livssituationen.

Kamratstöd ger snabbt hjälp och lättnad i svåra situationer och ger krafter. En förståelse som byggs runt gemensamma upplevelser skapar en trygg atmosfär genom att även diskutera egna saker som kanske gör ont. När man hör berättelser från andra som är i liknande situationer hjälper det att analysera det egna livet, ungdomens och familjens liv och märka att det också finns andra i liknande situationer. Man får konkreta råd och tips för att lösa problem och nya perspektiv på olika saker från andra föräldrar. De har kanske redan löst samma utmaningar som är helt nya för en själv.


“Små möten kan ha stor betydelse. Först när man träffar andra människor i samma situation förstår man hur viktigt kamratstöd på riktigt är.”


Att hitta en form av kamratstöd som passar en själv kan hjälpa en att orka bättre. Autismiliittos medlemsorganisationers kamratgrupper och Autismiliittos kamratkvällar erbjuder möjligheter till att diskutera och dela upplevelser, likaså chattarna som Autismiliitto ordnar i Tukinetti. Dessutom finns det berättelser om upplevelser och rikligt med information och material på NäeNäpsy och Erityisvoimia-sidorna.

Print Friendly, PDF & Email