Voimaa vertaistuesta

Erityisnuoren tukeminen vaatii paljon voimavaroja vanhemmilta. Riittävä tuki ja omasta jaksamisesta huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta vanhemman voimat riittäisivät sekä vanhemman että tukijan roolissa toimimiseen. On tärkeä miettiä mitkä ovat sellaisia asioita, jotka auttavat jaksamaan arjessa, esimerkiksi harrastukset, ystävien tapaaminen tai jokin mielekäs tekeminen. Ympärillä on hyvä olla ihmisiä, jotka kuuntelevat ja antavat tukea arjen keskellä. Joskus voi olla tärkeää päästä purkamaan asioita myös ulkopuolisen tahon kanssa. Väsymyksen tai epäilyksen tunteminen joissakin tilanteissa ja elämänvaiheissa on normaalia, eikä tee kenestäkään epäonnistunutta tai huonompaa vanhempaa.


Hyväksyminen merkitsee uuden suhteen luomista asiaan, jota ei voi muuttaa.


Vertaistuella on monesti suuri merkitys. Vertaistuki voi parantaa vanhemman omaa jaksamista, jolloin voimavarat lisääntyvät ja arjessa pärjääminen onnistuu paremmin. Vertaistuki auttaa tutkitusti lievittämään muun muassa yksinäisyyden, leimautumisen ja ahdistuksen tunteita sekä erilaisia omaan elämäntilanteeseen liittyviä pelkotiloja.

Vertaistuki tuo vaikeisiin tilanteisiin nopeasti apua ja helpotusta ja on voimauttavaa. Yhteisille kokemuksille rakentuva ymmärrys luo turvallisen ilmapiirin keskustella omista, kipeistäkin asioista. Muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien tarinoiden kuuleminen auttaa jäsentämään omaa, nuoren ja perheen elämää sekä huomaamaan, että on muitakin samanlaisessa tilanteessa olevia. Muilta vanhemmilta saa konkreettisia neuvoja ja vinkkejä ongelmien ratkomiseen sekä uusia näkökulmia asioihin. He ovat ehkä jo ratkaisseet samoja haasteita, jotka itselle ovat vasta uusia.


”Pienillä kohtaamisilla voi olla suuri merkitys. Vasta sitten kun tapaa muita samassa tilanteessa olevia, ymmärtää miten tärkeää vertaistuki oikeasti on.”


Itselleen sopivan vertaistukimuodon löytäminen voi edesauttaa omaa jaksamista. Autismiliiton jäsenyhdistysten vertaisryhmät ja Autismiliiton vertaisillat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja kokemusten jakamiseen, samoin Autismiliiton järjestämät chatit Tukinetissä. Lisäksi NäeNepsy ja Erityisvoimia -sivustoilla on kokemustarinoita sekä runsaasti tietoa ja materiaalia.

Vähemmän huolia, enemmän unelmia – HOT -menetelmillä voimavaroja vanhemmuuteen

Teksti: Riikka Seppälä

Erityislapsen vanhemmuutta varjostavat monet erityiset huolet. Huolehdimme lapsen hyvinvoinnista, koulunkäynnistä, kaverisuhteista, tulevaisuudesta sekä ylipäätään pärjäämisestä samanlaisilta samanlaisille suunnittelussa maailmassa. Kun yksi huoli hellittää, nurkan takana on jo toinen odottamassa. Se, miten me vanhempina opimme kulkemaan tällä tunnepolulla ja kuinka saamme tukea matkanteossa, määrittää sen, millaiseksi arki ja vanhemmuuden voimavarat muovaantuvat.

Työkaluja oman jaksamisesi lisäämiseksi

Vanhemman arki saattaa olla stressaavaa. Mielentaitojen valmentaja Jonna Huomo on suunnitellut vanhemmalle työkalupakin, jonka välineillä saa tasattua oman mielen kuohuja ja ladattua omaa jaksamista. Erityisvoimia -sivustolla esiteltävien työkalujen avulla voit edistää mielen ja kehon palautumista. Paremmin voiva vanhempi pystyy säätelemään omia tunteitaan ja olemaan avoimempi nuoren tarpeille.

Vanhempien voimavarapankki

Erityisvoimia.fi -sivuston Vanhempien voimavarapankista löytyy tietoa ja tukea muun muassa itsesäätelystä ja sen kehittämisen keinoista. Sivuilta löytyy myös useita työkaluja oman jaksamisen lisäämiseksi.

Harjoituksia ja tukea parisuhteeseen

Parisuhdekeskus Kataja ry:n harjoituksia toimivan parisuhteen tueksi.

Print Friendly, PDF & Email