Työvälineet ja -menetelmät

Verkkokursseja nuorille:

ADHD-liiton Varavoimaa verkkokurssi on avoin kaikille adhd-oireisille nuorille ja aikuisille. Myös oireisten läheiset tai ammattilaiset ovat tervetulleita tutustumaan sisältöön. Voit lähteä mukaan kurssille, milloin vain ja suorittaa sen itsenäisesti omaan tahtiisi. Kurssi on maksuton.

Nyyti ry:n verkkopohjainen Elämäntaitokurssi hyvinvoinnin ja jaksamisen pohtimiseen eri teemojen kautta.

Niilo Mäki Instituutin HAHMOLA on verkkopohjainen oppimisympäristö, joka sisältää hahmottamisen harjoitteita erilaisiin arkisiin pulmatilanteisiin liittyen. Hahmola on ensisijaisesti suunniteltu aikuisille itsenäisesti käytettäväksi, mutta harjoitteista voi ottaa mallia myös lapsille ja nuorille tai Hahmolaa voi käyttää tuetusti. Hahmolan käyttö on ilmaista, käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Arviointityökaluja:

Kuntoutussäätiön SPIRAL -itsearviointityökalu, joka on saatavilla erilaisina versioina, myös sähköisenä ja mobiilipelinä. Mobiilipeli on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Toimintakykyarvio.fi -sivuston koulunkäyntikyvyn arviointiseula ja toimintakykyarvio

Ammattiopisto Luovin RUORI -Arviointimenetelmä 

Työterveyslaitoksen Kykyviisari – Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Diakonia – ammattikorkeakoulun 3X10D -elämäntilannemittari (myös TOIMIA -tietokannassa)

Diakonia – ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden Zekki – hyvinvoinnin itsearviointityökalu

CREAR – Digitaalinen arviointiväline opinto- ja urasuunnitteluun 

TE-palvelujen AVO ammatinvalintaohjelma 

Mielenterveystalon aikuisille suunnattu itsearviointityökalu 

Nuorten mielenterveystalon nuorille suunnattu itsearviointityökalu

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen TOIMIA -tietokanta – Työvälineitä toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin

Ohjaamon kehittämä arviointimenetelmä OnnenApila, jossa tarkastellaan toimintakykyä elämän eri osa-alueilla

FCG:n laatima Tilannekompassi on tarkoitettu tukemaan palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia ja elämäntilanteen kartoitusta sekä verkostoyhteistyötä mm. sosiaalityössä ja työllistymiseen liittyvissä ohjauspalveluissa. (Maksullinen)

Asumispalvelusäätiön ASTA – Asumisen toimintojen arviointilomakkeisto

Asumispalvelusäätiön NETTIASTA – Avun tarpeen arviointiin

Asumispalvelusäätiön ASTA – Asumisen toimintojen arviointi (Käyttäjän käsikirja / manuaali)

Dr. Peter Vermeulenin Autismi ja hyvä olo -kysely (täytettävä)

Kuntoutussäätiön POINT -kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

Kuntoutussäätiön POINT -kyselyn ohjeet opettajalle

ESY – Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -käsikirja ja kysely / Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Menetelmä on kehitetty asiakkaan sosiaalista kuntoutusta koordinoivan omatyöntekijän työtä strukturoivaksi työmenetelmäksi.

Elämänhallintataidot:

Nyyti ry:n Ole oman elämäsi tähti – Opiskelijan opas elämäntaidoista

Nyyti ry:n Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallituksen Mun elämä -ohjausmateriaali erityisopetukseen

Smart Moves -sivusto tarjoaa kattavasti materiaalia opiskelijoille, opettajille ja opiskeluhuollolle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Sivustolla on valmista opetusmateriaalia aihepiireittäin.

Vahvuuksien tunnistaminen ja kuntoutuksen työvälineitä:

Osaamiskeskus Vahvistamon Vahvuuskortit

MIELI Suomen mielenterveys ry:n Vahvuuskortit

Positiven Vahvuuskortit 

Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet – Tukea nuorille ja työikäisille, työkaluja ammattilaisille

Tämä elämä – hankkeessa tuotettu Tämä elämä -työkalupakki

Autismiliiton Haaste -manuaali

Niilo Mäki Instituutin ilmaiseksi ladattavat materiaalit opetuksen ja ohjauksen tueksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtäväkortit

AFIRM Autism Focused Intervention Resources & Modules: Afirm Modules – Tietoa ja materiaalia autismikirjosta

Sosiaalinen kanssakäyminen ja tunnetaidot:

Opetushallituksen julkaisema materiaali Kyllikki Kerolan, Sari Kujanpään ja Anja Kallion kirjasta Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n materiaalia ja harjoituksia mm. hyvinvointiin, itsetuntemukseen, ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin liittyen.

MIELI Suomen mielenterveys ry:n Tunteiden vuoristorata ja Tunteiden tuulimylly – työvälineitä tunteista puhumiseen, erilaisten tunteiden sanoittamiseen, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.

Viitottu Rakkaus -sivuston ilmainen materiaali kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tueksi.

Opetushallituksen julkaisema nuorille suunnattu materiaali Kyllikki Kerolan, Sari Kujanpään ja Anja Kallion kirjasta Ihmiseltä ihmiselle – sosiaaliset taidot

Opiskelu:

Yhdessä taitaen -hankkeessa kehitettyjä materiaaleja elinikäisten taitojen omaksumisen tueksi

Vanhempainliiton Syke – Syventävä keskustelu

Vetovoimala – hankkeen Vetovoimalan ohjausmalli – Hakeutumisvaiheen hyviä käytänteitä tukea tarvitsevan ohjaukseen

Vetovoimala -hankkeessa tuotetut Vetovoimala -kortit ja sähköinen materiaali opetus- ja ohjauskäyttöön

Kaikkien Amis – Opettajan työkalupakista löydät muiden opettajien hyvistä käytänteistä kootun vinkkipankin

Esteettömyys:

Tarkistuslista: Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden (samk.fi)

Palvelujen hakeminen:

Lakitoimisto Kumpuvuoren hakemuskone on apunasi, jos jonkin vammaisoikeudellisen sosiaali- tai terveyspalvelun hakeminen on ajankohtaista!

Digihankkeita:

Lapin diginepsy -klinikka on Kolpeneen kuntayhtymän ylläpitämä digitaalinen palvelukokonaisuus ja materiaalipankki. Klinikalle on koottu neuropsykiatrisen kuntoutuksen käytännön työssä hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä. Kehittämistyö on vielä meneillään.

Nepsy Tools -hankkeessa kehitetään pelillisiä mobiilisovelluksia nepsy-nuorten käyttöön. Sovelluksilla tuetaan nuorten selviytymistä arjen haasteista. Sovellusten suunnittelu ja toteutus tapahtuu 2021-2022.

DigiNepsy -hanke neuropsykiatristen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen teknologian keinoin. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Arjen koodit -hanke etsii yksinkertaisia ja helposti käyttöönotettavia digiratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten arkea. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021.

Print Friendly, PDF & Email