Työvälineet ja -menetelmät

Arviointityökaluja:

Kuntoutussäätiön SPIRAL -itsearviointityökalu, joka on saatavilla erilaisina versioina, myös sähköisenä ja mobiilipelinä. Mobiilipeli on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Toimintakykyarvio.fi -sivuston koulunkäyntikyvyn arviointiseula ja toimintakykyarvio

Ammattiopisto Luovin RUORI -Arviointimenetelmä 

Työterveyslaitoksen Kykyviisari – Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Diakonia – ammattikorkeakoulun 3X10D -elämäntilannemittari

Diakonia – ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden Zekki – hyvinvoinnin itsearviointityökalu

CREAR – Digitaalinen arviointiväline opinto- ja urasuunnitteluun 

TE-palvelujen AVO ammatinvalintaohjelma 

Mielenterveystalon aikuisille suunnattu itsearviointityökalu 

Nuorten mielenterveystalon nuorille suunnattu itsearviointityökalu

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen TOIMIA -tietokanta – Työvälineitä toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin

Ohjaamon kehittämä arviointimenetelmä OnnenApila, jossa tarkastellaan toimintakykyä elämän eri osa-alueilla

FCG:n laatima Tilannekompassi on tarkoitettu tukemaan palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia ja elämäntilanteen kartoitusta sekä verkostoyhteistyötä mm. sosiaalityössä ja työllistymiseen liittyvissä ohjauspalveluissa. (Maksullinen)

Asumispalvelusäätiön ASTA – Asumisen toimintojen arviointilomakkeisto

Asumispalvelusäätiön NETTIASTA – Avun tarpeen arviointiin

Dr.Peter Vermeulenin Autismi ja hyvä olo -kysely (tulostettava)

Dr. Peter Vermeulenin Autismi ja hyvä olo -kysely (täytettävä)

Asumispalvelusäätiön ASTA – Asumisen toimintojen arviointi ( Käyttäjän käsikirja / manuaali)

Kuntoutussäätiön POINT -kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

Kuntoutussäätiön POINT -kyselyn ohjeet opettajalle

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kehittämä Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -käsikirja

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kehittämä Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -kysely

Elämänhallintataidot:

Nyyti ry:n verkkopohjainen elämäntaitokurssi hyvinvoinnin ja jaksamisen pohtimiseen eri teemojen kautta.

Nyyti ry:n Ole oman elämäsi tähti – Opiskelijan opas elämäntaidoista

Nyyti ry:n Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallituksen Mun elämä -ohjausmateriaali erityisopetukseen

Smart Moves -sivusto tarjoaa kattavasti materiaalia opiskelijoille, opettajille ja opiskeluhuollolle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Sivustolla on valmista opetusmateriaalia aihepiireittäin.

Vahvuuksien tunnistaminen ja kuntoutuksen työvälineitä:

Osaamiskeskus Vahvistamon Vahvuuskortit

MIELI Suomen mielenterveys ry:n Vahvuuskortit

Positiven Vahvuuskortit 

Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet – Tukea nuorille ja työikäisille, työkaluja ammattilaisille

Tämä elämä – hankkeessa tuotettu Tämä elämä -työkalupakki

Autismiliiton Haaste -manuaali

Niilo Mäki Instituutin HAHKU – Hahmottamisen kuntoutus

Niilo Mäki Instituutin ilmaiseksi ladattavat materiaalit opetuksen ja ohjauksen tueksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtäväkortit

AFIRM Autism Focused Intervention Resources & Modules: Afirm Modules – Tietoa ja materiaalia autismikirjosta

Sosiaalinen kanssakäyminen ja tunnetaidot:

Opetushallituksen julkaisema materiaali Kyllikki Kerolan, Sari Kujanpään ja Anja Kallion kirjasta Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n materiaalia ja harjoituksia mm. hyvinvointiin, itsetuntemukseen, ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin liittyen.

MIELI Suomen mielenterveys ry:n Tunteiden vuoristorata ja Tunteiden tuulimylly – työvälineitä tunteista puhumiseen, erilaisten tunteiden sanoittamiseen, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.

Viitottu Rakkaus -sivuston ilmainen materiaali kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tueksi.

Opetushallituksen julkaisema nuorille suunnattu materiaali Kyllikki Kerolan, Sari Kujanpään ja Anja Kallion kirjasta Ihmiseltä ihmiselle – sosiaaliset taidot

Opiskelu:

Yhdessä taitaen -hankkeessa kehitettyjä materiaaleja elinikäisten taitojen omaksumisen tueksi

Vanhempainliiton Syke – Syventävä keskustelu kuvamateriaali

Vetovoimala – hankkeen Vetovoimalan ohjausmalli – Hakeutumisvaiheen hyviä käytänteitä tukea tarvitsevan ohjaukseen

Vetovoimala -hankkeessa tuotetut Vetovoimala -kortit ja sähköinen materiaali opetus- ja ohjauskäyttöön

Kaikkien Amis – Opettajan työkalupakista löydät muiden opettajien hyvistä käytänteistä kootun vinkkipankin

Esteettömyys:

Autismiliiton Työkalu tilojen esteettömyyskartoituksen tueksi

Palvelujen hakeminen:

Lakitoimisto Kumpuvuoren hakemuskone on apunasi, jos jonkin vammaisoikeudellisen sosiaali- tai terveyspalvelun hakeminen on ajankohtaista!

Digihankkeita:

Lapin diginepsy -klinikka on Kolpeneen kuntayhtymän ylläpitämä digitaalinen palvelukokonaisuus ja materiaalipankki. Klinikalle on koottu neuropsykiatrisen kuntoutuksen käytännön työssä hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä. Kehittämistyö on vielä meneillään.

Nepsy Tools -hankkeessa kehitetään pelillisiä mobiilisovelluksia nepsy-nuorten käyttöön. Sovelluksilla tuetaan nuorten selviytymistä arjen haasteista. Sovellusten suunnittelu ja toteutus tapahtuu 2021-2022.

DigiNepsy -hanke neuropsykiatristen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen teknologian keinoin. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Arjen koodit -hanke etsii yksinkertaisia ja helposti käyttöönotettavia digiratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten arkea. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021.

Print Friendly, PDF & Email