Skip to content

itsenäistyminen - muutoksen äärellä

Nuoruus on monella tavalla merkittävä elämänvaihe. Samanaikaisesti ammatinvalinnan ja jatko-opintojen aloittamisen kanssa on meneillään vanhemmista irtaantuminen ja oman identiteetin kehittyminen. Siirtyminen kohti aikuisuutta on iso elämänmuutos kenelle tahansa nuorelle, ja moni autismikirjon nuori tarvitsee tässä vaiheessa erityistä tukea ja ohjausta.

On hyvä muistaa, että jokainen nuori kypsyy omaan tahtiinsa ja saavuttaa itsenäistymisessä ja opinnoissa tarvittavat valmiudet yksilöllisesti – tunnistatko sinä jo omat taitosi ja vahvuutesi? Entä missä asioissa tarvitset tukea? Kenen kanssa voisit pohtia tulevaisuuttasi ja huolenaiheitasi?

Itsenäistymistä on tärkeää suunnitella juuri sinun valmiuksiesi sekä toiveidesi pohjalta. Uuteen elämäntilanteeseen valmistautuminen on hyvä aloittaa ennakoiden. Tulevasta muutoksesta puhuminen voi auttaa asian konkretisoimista ja lievittää mahdollisia pelkoja ja epätietoisuutta.

”Muutosvaiheet ovat kaikille stressaavia, mutta meille autismikirjon nuorille ne voivat olla erityisen stressaavia.”

Hyvästä ennakoinnista ja suunnittelusta huolimatta muutoksiin liittyy usein stressitasoa nostavia tekijöitä, joissa erityisesti aisteilla ja niiden kuormittumisella on merkittävä rooli. Stressitason nousu vaikeuttaa uusiin asioihin ja tilanteisiin sopeutumista ja niistä selviytymistä. Aiemmin ongelmattomista tilanteista saattaa tulla siirtymävaiheiden yhteydessä vaikeita, jopa ylitsepääsemättömiä. Pahimmillaan stressi voi heikentää toimintakykyä ja hyvinvointia.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on edellytys arjessa ja opinnoissa selviytymiselle. Säännöllinen ruokailu, riittävä uni ja liikunta sekä rentoutuminen ja mielekäs tekeminen muodostavat perustan hyvinvoinnille ja ennaltaehkäisevät kuormittumista. Toimivat arjen rutiinit sekä mielekkään vapaa-ajan ja opiskelun rytmittäminen edesauttavat arjen haltuun ottamista. Myös omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen lisäävät hyvää oloa ja auttavat suhtautumaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Nuoren Kokemuskirjoitus

Aistipoikkeavuudet kuormittavat siirtymävaiheissa – mutta niistä selviää

Teksti: Autismikirjon nuori

Siirtymävaiheisiin liittyy aina muutos ja muutos tarkoittaa lähes poikkeuksetta lisääntynyttä kuormitusta. Mitä enemmän muuta kuormitusta on, sitä hankalammaksi myös aistikuormituksen sietäminen muuttuu.

Toiveiden ja unelmien pohtiminen yhdessä läheisten ja tukiverkoston kanssa auttaa tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä. Uudessa elämäntilanteessa tarvittavien uusien taitojen ja asioiden omaksuminen helpottuu, kun saat onnistumisen kokemuksia ja itsetuntosi vahvistuu. Yhteistyö hyvän ja toimivan tukiverkoston kanssa auttaa uusien haasteiden kohtaamisessa ja turvallisuudentunteen saavuttamisessa.

Ole kärsivällinen. Muista, että taitojen harjoittelu on maraton, ei sprintti!”

Samoin kuin sinulle, myös vanhemmillesi itsenäistymisesi merkitsee isoa muutosta ja luopumista. Vanhempasi ovat ehkä tottuneet olemaan arjessa tukenasi ja huolehtimaan asioistasi. Tästä tehtävästä luopuminen voi pelottaa myös heitä. Todennäköistä on, että vanhempiesi tuki, apu ja rohkaisu ovat jatkossakin sinulle tärkeitä. Itsenäistyttäessä kuitenkin myös ammattilaisten tuki voi olla tarpeen.

On hyvä muistaa, että uudessa elämäntilanteessa jokainen kohtaa haasteita ja vastaan voi tulla pettymyksiäkin. Voit kuitenkin ennakoida tulevaa kehittämällä valmiuksiasi ja taitojasi sekä opetella pyytämään apua tarvittaessa.

Autismikirjon henkilö kokee maailman omalla tavallaan

Autismikirjoon kuuluu toiminnallisia haasteita ja vaikeuksia vuorovaikutustilanteissa. Aistien jatkuva yli- ja aliherkkyys aiheuttavat stressiä. Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmassa Viktor kertoo tiestään elää elämäänsä omana itsenään.  

Zekki - hyvinvoinnin itsearviointimenetelmän pääkuva. "Miten sulla menee?".

Miten sulla menee? 

Tsekkaa tilanteesi ja suunnista eteenpäin Zekki -testin avulla. Vastaa 10 kysymykseen – saat yhteenvedon, joka auttaa sinua pohtimaan tulevaisuuttasi. Saat myös vinkkejä hyödyllisistä palveluista ja lisätiedon lähteistä.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content