Aistien erityispiirteet

Autismikirjon ihmisillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. Aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä esimerkiksi äänille, kosketukselle, eri hajuille ja mauille sekä valolle, väreille, lämpötiloille ja kivulle. Ympäristön erilaiset taustaäänet, jotka harvoin haittaavat muita ihmisiä, saattavat kuulostaa kovilta ja häiritseviltä. Ympäristöstä tuleva aistikuormitus, esimerkiksi ihmisvilinä, voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja tuntua jopa fyysisenä kipuna.

Helpoimmin havaittavia ovat näköön ja kuuloon liittyvät herkkyydet. Yli- ja aliherkkyyksiä voi esiintyä samoilla aistialueilla ja ne voivat vaihdella hyvinkin paljon eri elämänvaiheissa. Vaihtelua voi tapahtua jopa päivittäin. Aistien erityispiirteet korostuvat usein väsyneenä tai stressaantuneena.


Sähkölaitteen sirinä ja katossa loistavan loisteputken valo vaikeuttavat keskittymistäni.


Aistitaulukkoon on koottu aisteihin liittyvät erityispiirteet, yli- ja aliherkkyydet.

AISTIEN ERITYIS­PIIRTEET​YLIHERKKYYS​ALIHERKKYYS
NÄKÖKirkkaiden, välkkyvien valojen välttely. Liian monet tai voimakkaat värit ja tavarapaljous ahdistavat. Kohti liikkuvat esineet voivat aiheuttaa pelkoa. Voimakkaiden näköaistimusten hakeminen. 
KUULOTietyt äänitaajuudet tuntuvat epämiellyttäviltä; koneiden ja valaisimien äänet, ihmisten tuottamat äänet, äkilliset ja kovat äänet, monet yhtäaikaiset äänet. Kuulossa voi olla poikkeavuutta tai heikentymää. Huomion kiinnittämättä jättäminen tiettyihin ääniin. Meluisista paikoista nauttiminen. Ovien ja tavaroiden paiskomisesta tai tavaroiden rikkoutumisen aiheuttamasta äänestä nauttiminen. 
MAKUHappamien tai vieraiden makujen sekä voimakkaiden mausteiden välttäminen. (Ruuassa vaikuttavat myös rakenne, väri, haju.)Voimakkaiden makuaistimusten hakeminen (esimerkiksi voimakkaat mausteet). 
HAJUVoimakkaiden hajujen ja hajusteiden välttäminen (ihmiset, ruuat, eläimet, luonto). Voimakkaiden hajujen ja hajusteiden suosiminen (myös ns. epämiellyttävät hajut). 
TUNTO
Pintatunto ja syvätunto
Kipuherkkyyttä. Tavallinen kosketus, tietyt materiaalit, vaatteiden saumat ja pesumerkit sekä sukat voivat tuntua epämiellyttäviltä; samoin suihku ja hiusten harjaaminen. Vaikeutta tunnistaa kipua. Pyrkimys saada etenkin syvätuntoon liittyviä aistimuksia. 
LIIKE- JA TASAPAINO­AISTIMotorista kömpelyyttä. Korkeiden paikkojen ja epätasaisen maaston välttelyä. Liukuportaat ja hissi saattavat tuntua pelottavilta. Liikehakuisuutta, joka ilmenee esimerkiksi keinumisena tai heijaamisena. 

Murrosikä ja aistit 

Murrosikä lisää monesti autismikirjon nuoren aistikuormitusta. Fyysiset muutokset saavat kehon tuntumaan vieraalta. Murrosiän aiheuttama aistien kuormittuminen nostaa stressitasoa, joka puolestaan lisää aistikuormitusta. Niinpä haastava käyttäytyminen monesti lisääntyykin murrosiän aikana.

Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen voi olla vaikeaa osalle autismikirjon nuorista. Hygieniasta huolehtimisen merkitystä sosiaalisen hyväksynnän kannalta voi olla vaikea ymmärtää tai aistitoimintoihin liittyvä erityisyys voi vaikuttaa henkilökohtaisen hygienian hoitoon. Esimerkiksi hygieniatuotteiden tuoksu voi tuntua epämiellyttävältä ja kuormittaa aisteja entisestään. Myös peseytyminen suihkussa voi tuntua epämiellyttävältä. Hygienianhoitoon liittyvät vaikeudet voivat joskus selittyä myös toiminnanohjauksen haasteilla. 

Aistitoimintojen säätely 

Aistit voivat ylikuormittua helposti erilaisista äänistä, valoista, hajuista ja ihmisvilinästä. Aistitulvaa ja niiden aiheuttamaa kuormitusta voi pyrkiä itse vähentämään sulkemalla pois osan aisteista esimerkiksi vetäytymällä rauhalliseen paikkaan ja rauhoittumaan itselle sopivalla tavalla. Aistikuormitusta voi säädellä käyttämällä erilaisia apukeinoja (aurinkolasit, kuulokkeet tms. erilaiset stressinhallintaan liittyvät apuvälineet sekä painovaatteet ja -peitot).

On tärkeää huomioida, että aistien erityisyys voi olla myös vahvuus tai voimavara, joka tuo mielihyvää ja auttaa rentoutumaan. Siksi aistikokemusten saamiselle ja niiden käsittelylle on hyvä varata riittävästi aikaa. 


”Tunnen syvää rakkautta tietynlaisia aistinautintoja tai kokemuksia kohtaan. Mä kutsun näitäkin ekkoiksi, koska mä hakeudun niiden äärelle rentoutuakseni.” 


Print Friendly, PDF & Email