Oppaat ja esitteet

Autismiliiton Autismikirjo nuoruusiässä -opas

Autismiliiton Autismikirjo nuoruusiässä -opas ruotsiksi Unga med autismspektrumtillstånd

Autismiliiton Autismikirjo nuoruusiässä -opas englanniksi The Autism Spectrum In Youth

Autismiliiton esitteet

ADHD-liiton esitteet

Englanninkieliset oppaat autismista, nuoruudesta ja siirtymävaiheista:

Puberty – a guide for teenagers with an autism spectrum disorder and their parents (nhfv.org)

Growing Up Together – teens with autism (autism-society.org)

Roadmap to Transition A Handbook for Autistic Youth Transitioning to Adulthood (autisticadvocacy.org)

Autism and the transition to adulthood tool kit (autismspeaks.org)

Autism – A booklet for young people (sign.ac.uk)

Perheille ja vanhemmille:

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Oikea tuki – Loistava perhe – Työkirja koko perheen tuen tarpeiden pohtimiseen

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Omille siiville – Vanhemman oma kirja

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Omille poluille – Työkirja itsenäistyvien nuorten vanhemmille

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Olen minä matkan varrella huhuillut apua

Sosiaalinen kanssakäyminen:

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Ystävyyttä oppimassa – Vinkkejä toisen ihmisen kohtaamiseen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaikille kaveri – Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen

OAMK -opiskelijoiden Askel aikuisuuteen -projektille opinnäytetyönä tuottama materiaali Sosiaaliset taidot

Mielen hyvinvointi:

Osaamiskeskus Vahvistamon Hyvän mielen treenivihko

Osaamiskeskus Vahvistamon Hyvän mielen treenivihko (Ohjaajan opas)

Osaamiskeskus Vahvistamon Hyvän mielen mielikartta

Opiskelu:

Vanhempainliiton Tervetuloa yläkouluun! – Opas yläkouluun siirtyvän lapsen vanhemmalle

Vanhempainliiton Tervetuloa toiselle asteelle! – Opas peruskoulunsa päättävän nuoren vanhemmalle

Autism&Uni – projektin Hyviä käytäntöjä opiskelijoita tukeville ammattilaisille korkeakouluissa ja niiden ulkopuolisissa organisaatioissa

Autism&Uni-projektin Hyviä käytäntöjä korkeakoulujen opettajille ja tuutoreille

Autism&Uni – projektin Hyviä käytäntöjä korkeakoulujen hallinnolle ja ylemmän tason henkilöstölle

Kuntoutussäätiön Opas sujuvampaan opiskeluun

Kuntoutussäätiön Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

Irene Rämä (2020): VETOVOIMALA-hankkeen loppuraportti – Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa

Ruotsinkielisiä oppaita:

Hem och skola: Välkommen till högstadiet – Guide för föräldrar till elever i åk 7

Hem och skola: VÄLKOMMEN TILL ANDRA STADIET! – Guide för föräldrar till unga som går ut grundskolan

Muutto omaan kotiin:

Nuorisoasuntoliiton Omaan kotiin – Opas itsenäistyvälle nuorelle 2019-2020

Tuen tarpeen tunnistaminen ja palvelut:

Autismisäätiön Kohti itsenäistä oman näköistä elämää – Opas aikuistuvan autismikirjon henkilön tuen tarpeen
tunnistamiseen ja tukipalveluiden löytämiseen

Autismisäätiön Osallisena ja yhdenvertaisena peruskoulun jälkeen – Opas aikuistuvan autismikirjon henkilön
yksilöllisen tuen rakentamiseena

Print Friendly, PDF & Email