Saavutettavuusseloste

Autismiliiton Askel aikuisuuteen -verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.askelaikuisuuteen.fi -sivustoa ja se on tehty 27.4.2021 ja päivitetty 16.5.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset WCAG-kriteeristön 2.1, AA-tason mukaisesti ja AAA-tason mukaisesti osittain.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Käyttäjät saattavat kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole tiedossamme, ilmoitathan siitä meille.

Verkkosivusto ei ole kaikilta osin vaatimusten mukainen

  • Kaikki sivuston linkkitekstit eivät kuvaile linkin kohdetta.
  • Sivustolla on hakutoiminnon aktivoiva ikoninappi sekä sivuston yläreunaan palauttava ikoninappi, joissa ei lue tekstikuvausta toiminnosta.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • Verkkosivustolla olevat toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. pdf -tiedostot), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
  • Verkkosisältö, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019.
  • Sivustolle upotetut Youtube –videot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, joista puuttuu tekstitykset tai kuvailutulkkaus. Niitä ei tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Kohtuuton rasite

  • Verkkosivusto sisältää ulkopuolisten tahojen julkaisemia sisältöjä (esimerkiksi sivuston ulkopuoliset linkit), jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Jos nämä ulkopuoliset linkit jätettäisiin pois, supistuisi tämän sivuston tarjoama sisältö huomattavasti.
  • Ulkopuolisten tahojen tuottamien pdf -tiedostojen muokkaaminen tai niiden sisältämän tiedon esittäminen kaikille saavutettavassa muodossa on tämän sivuston tarjoajalle kohtuuton rasite. Suurin osa esimerkiksi sivuston Materiaalipankissa esitellyistä pdf -tiedostoista on ulkopuolisten tahojen tuottamia ja osa niistä on julkaistu ennen 23.9.2018. Tämä sivusto on luonteeltaan tieto- ja materiaalipankki, joten verkosta löytyvän lisätiedon tarjoaminen on perusteltua.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Voit jättää saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella:

https://www.autismiliitto.fi/liitto/palaute

Sähköpostilla

info@autismiliitto.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Sivuston saavutettavuutta on pyritty edistämään monin tavoin. Etusivulla on annettu olennaisia ohjeita sivuston käyttöön. Sivuston vasemmasta ylänurkasta löytyy saavutettavuustyökalu, josta voi valita itselleen mieluisimman näkymän ja kontrastin. Tämän ominaisuuden on ajateltu hyödyntävän erityisesti autismikirjon ihmisiä, joilla on esimerkiksi näköaistin ali- tai yliherkkyyttä. Tekstin ja taustan välinen kontrasti on hyvä, mukaan lukien painikkeet. Kontrasti on vähintään AA –tasolla. Saavutettavuustyökalun yläpuolelta löytyy Read Speaker -toiminto, jonka avulla voi kuunnella sivujen sisällön kokonaan tai valita kuunneltavan alueen.

Sivustolla on käytetty selkeää ja yleistajuista kieltä. Tekstin rakenne helpottaa tekstisisällön omaksumista. Kappalejako on looginen, ja sitä rytmittävät väliotsikot ja tekstiä elävöittävät sitaatit sekä kokemuskertomukset. Tekstien otsikot ovat tekstisisältöä kuvaavia. Kirjoituksen tueksi on tehty paikoittain lukijaa helpottavia listoja.

Kaikki sivustolta löytyvät videot ovat tekstitettyjä, ja siten saavutettavia myös kuulorajoitteisille henkilöille. Videosisällöt ovat käyttäjän hallittavissa, eivätkä videot käynnisty itsestään.

Sivuston visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota siten, että kuvat tukevat tekstisisällön ymmärtämistä (mm. aiheeseen liittyvät sarjakuvat). Kuvien saavutettavuutta on parannettu siten, että informaatiota sisältäviä kuvia saa suurennettua kuvaa klikkaamalla. Sivustolla on käytetty johdonmukaisesti eri osioiden omia värikoodeja helpottamaan rakenteen hahmottamista.

Sivustolla on käytössä haku -toiminto, joka toimii myös mobiililaitteissa. Sivustolla on käytettävissä tulostus -toiminto, jonka avulla tekstisisällön tulostus on sujuvaa. Sivuilla on nuolipainike, jonka avulla voi palata helposti takaisin sivun alkuun.

Sivustolla navigointi on helppoa linkkeinä toimivien otsikoiden avulla. Lisäksi polutus ja sivuston sisäinen linkitys ja etusivun ”oikopolut” auttavat löytämään sisältöjä. Suurimpaan osaan sivustolla olevista linkeistä on liitetty lyhyt kuvaus linkkien sisällöstä. Sivuston sisäiset linkit avautuvat samaan ikkunaan ja ulkopuoliset linkit avautuvat uuteen välilehteen. Pdf –tiedostot erottuvat muusta sisällöstä ja linkeistä kuvakkeen avulla. Sivustolta löytyy myös sivukartta helpottamaan sivustolla navigointia. Sivukarttaan pääsee sivuston ylä- sekä alatunnisteista löytyvien linkkien kautta.

Sivustolla on huomioitu tekninen saavutettavuus parantamalla sivuston käyttäjäystävällisyyttä. Käyttäjät voivat navigoida ja käyttää sivustoa näppäimistöllä hiiren sijasta. Näppäimistöllä voidaan valita eri linkkejä tai painikkeita TAB-näppäimellä vaihtamalla aktiivista kohdetta ja ENTER-näppäimellä hyväksymällä kohteen painaminen. Sivustoa voidaan myös rullata näppäimistön nuolinäppäimillä ylös- ja alaspäin. Sivuston navigaatiopalkki ilmestyy sivun yläreunaan myös alaspäin sivua rullatessa, joka helpottaa navigointia. Sivuston palvelin on valittu luotettavalta kotimaiselta toimijalta Seravo Oy:lla. Seravo Oy:n tarjoama hosting-palvelu on mitattu maailman nopeimmaksi WordPress-sivuston hosting-palveluksi ismyhostfastyet.com -sivuston tekemässä mittauksessa (lähde: https://wp-palvelu.fi/blogi/maailman-nopein-wordpress-palvelu/  4.2.2021)

Tämän verkkosivuston saavutettavuus on arvioitu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta syksyllä 2021.

Print Friendly, PDF & Email