Kuuntele
Skip to content

Projekti

Askel aikuisuuteen -projekti toteutetaan 2019-2021 Autismiliiton hallinnoimana hankkeena STEA:n rahoituksella.

Tämä verkkosivusto on projektin päätuotos. Askel aikuisuuteen -sivustolla on tietoa autismikirjosta, jatko-opinnoista ja itsenäistymisestä autismikirjon nuoren siirtymävaiheina. Sivusto on suunniteltu tieto- ja materiaalipankiksi.

ASKEL AIKUISUUTEEN - TÄSTÄ ON KYSYMYS

 

Monille autismikirjon nuorille jatko-opintojen aloittaminen ja muutto pois kotoa ovat tavanomaista haasteellisempia. Tukea näihin elämänvaiheisiin on nyt kootusti saatavilla tältä sivustolta. Sivusto on suunnattu 14-28-vuotiaille autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Autismikirjon ihmisille tutut ja turvalliset rutiinit sekä strukturoitu ja ennakoitava päiväjärjestys ovat arjen peruspilareita. Siksi suuret muutokset elämässä, kuten jatko-opintojen aloittaminen ja itsenäistyminen, ovat erityisen haasteellisia autismikirjon nuorille. Monet heistä saattavat pärjätä koulussa akateemisesti hyvin, mutta heillä voi olla merkittäviä haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä, oman toiminnan ohjauksessa sekä arjen hallinnassa. Näiden taitojen haasteisiin tai jopa kokonaan puuttumiseen ei osata aina kiinnittää riittävästi huomiota eikä niiden merkitystä ymmärretä. 

Siirtymä lukioon, ammattikouluun tai korkeakouluun voi tuottaa autismikirjon nuorelle vaikeuksia, koska vanhempien ja opettajien kontrolli opiskelusta vähenee. Samaan aikaan oppimisympäristö muuttuu vähemmän strukturoiduksi ja sosiaalisuuden vaatimukset kasvavat. Opiskelu edellyttää aiempaa omatoimisempaa ja aktiivisempaa otetta ja voimia hankkia itselleen tarvittavat tukitoimet. 

Autismiliitto toteutti vuonna 2017 kyselyn yli 14-vuotiaille autismikirjon nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tulosten mukaan nuorilla suurimmat haasteet olivat juuri sosiaalisessa kanssakäymisessä (86 %), kommunikaatiossa (74 %), toiminnanohjauksessa (60 %) sekä uusissa toimintaympäristöissä (76 %). Siirtymävaiheista selviytyminen huoletti suurta osaa vastanneista vanhemmista ja nuorista.  Aiemmat hankkeet eivät ole tavoittaneet autismikirjon nuoria, joilla ei ole kehitysvammaa. Heistä on herännyt erityinen huoli. Tutkimustiedon ja Autismiliiton toteuttaman selvityksen pohjalta nousi esiin tarve Askel aikuisuuteen -projektille.

Autismikirjon nuoret tarvitsevat usein tukea arjen taitoihin, muun muassa ajanhallintaan, raha-asioiden hoitoon, kodinhoitoon, ruuan valmistukseen ja asiointitilanteisiin. Rajoitteet toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä voivat johtaa opintojen keskeytymiseen tai nuoren loppuun palamiseen sekä altistaa syrjäytymiselle ja muille ongelmille, kuten mielenterveyden häiriöille. Oikeanlainen ja ajoissa aloitettu siirtymävaiheiden harjoittelu sekä tuki vanhemmilta ja ammattilaisilta ovat ongelmien ennaltaehkäisyssä avainasemassa. 

Askel aikuisuuteen -verkkosivustoa on kehitetty yhteiskehittämisperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että autismikirjon nuoret, heidän vanhempansa ja ammattilaiset ovat osallistuneet sivuston sisällön suunnitteluun. Projektissa yhteiskehittämistä on toteutettu alkukartoituskyselyssä, asiantuntijaryhmissä ja autismikirjon nuorten kanssa. Lisäksi yhteiskehittämistä on toteutettu projektin järjestämissä Tukinetin chateissä sekä verkkosivuston testivaiheessa. Projektissa on tuotettu myös kokemusvideoita ja -kirjoituksia. 

Kiitos kaikille teille, jotka olette osallistuneet sivuston kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen! 

 

Tutustu projektiin tarkemmin tästä.

Projektin kohderyhmät

  • Autismikirjon nuoret (14-28 v.)
  • Autismikirjon nuorten vanhemmat
  • Ammattilaiset sosiaali- ja terveysalalla sekä opetustoimessa
Projektin tuotokset

Verkkosivusto sisältää materiaalia, joka antaa autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille kohdennetusti tietoa ja välineitä autismikirjon nuoren jatko-opintoihin siirtymisen ja itsenäistymisen tueksi.

Projektissa tuotetaan myös verkkomateriaaliin tukeutuva painettu opas. Oppaasta löytyy tietoa autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen sekä ammattilaisille siirtymävaiheiden tueksi. Opas on ladattavissa sekä Materiaalipankista että Autismiliiton verkkosivuilta.

Projektin viimeisen toimintavuoden 2021 syksyllä toteutetaan koulutuskierros ammattilaisille autismikirjon nuorten siirtymävaiheista ja niiden onnistumisen edellytyksistä.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content