Skip to content

Projektet

Projektet Steg mot vuxenlivet genomförs 2019–2021 med finansiering av STEA för ett projekt som förvaltas av Autism Finland.

Denna webbplats är det huvudsakliga resultatet av projektet. På webbplatsen Steg mot vuxenlivet finns det information om autismspektrumet, fortsatta studier och om att bli självständig. Dessa betraktas som övergångsskeden för unga inom autismspektrumet. Webbplatsen är utformad som informations- och materialbank.

STEG MOT VUXENLIVET - DET HÄR ÄR DET FRÅGAN OM

För många ung inom autismspektrumet är det mer utmanande än vanligt att inleda fortsatta studier och flytta hemifrån. Nu har vi sammanfattat stöd för dessa livsskeden på denna webbplats. Webbplatsen är riktad till 14–28-åriga unga inom autismspektrumet, deras föräldrar och till professionella.

Bekanta och säkra rutiner för personer inom autismspektrumet och en strukturerad och förutsägbar dagordning är hörnstenar i vardagen Därför är stora förändringar i livet, så som att inleda fortsatta studier eller bli självständig, särskilt svårt för unga inom autismspektrumet. Många av dem kan klara sig bra i skolan akademiskt, men har stora svårigheter med social interaktion, med att styra sina egna aktiviteter och hantera vardagen. Utmaningarna med, eller till och med den fullständiga frånvaron av dessa färdigheter får inte alltid tillräcklig uppmärksamhet och deras betydelse förstås inte i tillräcklig utsträckning. 

Övergång till gymnasium, yrkesskola eller högskola kan orsaka svårigheter för en ung person inom autismspektrumet eftersom föräldrarnas och lärarnas kontroll över studierna minskar. Samtidigt blir studiemiljön mindre strukturerad och kraven på socialisering ökar. Studier förutsätter att man är företagsam och aktiv, och att man har krafter att skaffa de stödformer man själv behöver. 

Autism Finland rf genomförde år 2017 en enkät för över 14-åriga unga inom autismspektrumet och deras föräldrar. Enligt resultaten var de största utmaningarna för ungdomarna just social interaktion (86%), kommunikation (74 %), hantering av aktiviteter (60 %) samt nya verksamhetsmiljöer (76 %). Hantering av övergångsskeden oroade största delen av de föräldrar och unga som svarade.  Tidigare projekt har inte nått de unga inom autismspektrumet som inte har en utvecklingsstörning. En särskild oro har uppstått om dem. På basis av forskningsdata och utredningen som genomfördes av Autism Finland uppstod ett behov för projektet Steg mot vuxenlivet.

Unga inom autismspektrumet behöver ofta stöd för vardagliga färdigheter, bland annat för hantering av vardagen, skötsel av ekonomiska frågor, hushållning, matlagning och uträttande av ärenden. Begränsningar i ledning av aktiviteter och social interaktion kan leda till att studierna avbryts eller till utbrändhet hos den unga. Dessutom utsätter det den unga för marginalisering och andra problem, så som störningar i den mentala hälsan. Rätt sorts övning av övergångsskedena i rätt tid, samt stöd från föräldrar och professionella har en nyckelposition i förebyggande av dessa problem.  

Webbplatsen Steg mot vuxenlivet har utvecklats enligt principen om samutveckling. Detta betyder att unga inom autismspektrumet, deras föräldrar och professionella har deltagit i planeringen av webbplatsens innehåll. I projektet har samutveckling genomförts med en inledande kartläggande enkät, i expertgrupper och tillsammans med unga inom autismspektrumet. Dessutom har samutvecklingen genomförts med Tukinettis chattar som ordnats av projektet och i testnings skedet av webbplatsen. I projektet har man också producerat erfarenhetsvideor och -skrivelser.

Ett stort tack till alla er som har deltagit i utvecklandet av webbplatsen och hjälpt till att producera innehållet!

PROJEKTETS MÅLGRUPPER

  • Unga inom autismspektrumet (14–28 år)
  • Föräldrar till unga inom autismspektrumet
  • Professionella inom social- och hälsovårdsbranschen och undervisning
PROJEKTETS RESULTAT

Webbplatsen innehåller material som ger unga inom autismspektrumet, deras föräldrar och de professionella som arbetar med dem specifik information och redskap som stöder övergången till fortsatta studier och vägen mot självständighet för unga inom autismspektrumet.

I projektet produceras också en tryckt guide som bygger på webbmaterialet. Guiden har information för unga inom autismspektrumet, deras föräldrar och professionella till stöd för övergångsskeden. Guiden kan laddas ner i Materialbanken och på Autism Finlands webbsidor.

På hösten under projektets sista verksamhetsår 2021 genomförs en utbildningsrunda för professionella som behandlar övergångsskeden för unga inom autismspektrumet, och förutsättningarna för att övergångsskedena ska lyckas.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content