Övningar som stöd I vardagen

Ta vardagen i besittning genom dessa uppgifter! Bekanta, upprepade rutiner ger livet en känsla av trygghet och kontroll. Vardagen är en balansgång, ingen kan kontrollera varje stund. Till vardagen hör också misslyckanden och att klara av dem. Också misslyckanden är undervisande och ökar självkännedomen. Genom att sköta om vardagsrutiner kan man stärka sitt eget välmående. Med hjälp av uppgifterna nedan får du tips för att stödja din egen vardag.

1. LÄTTARE TIDSPLANERING

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

2. PLANER OCH RUTINER SOM STÖD FÖR HEMARBETEN

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

3. KLARHET GENOM ORGANISATION

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

4. TRIVSEL GENOM STÄDNING

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

5. NÄR DET INTE RIKTIGT GÅR ATT KOMMA I GÅNG

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

6. FÅ PENGARNA ATT RÄCKA TILL

Öppna tipsen genom trycka på pilen >.

Print Friendly, PDF & Email