Skip to content

ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG - INFÖR EN FÖRÄNDRING

Ungdomen är på många sätt ett viktigt livsskede. Samtidigt som man väljer yrke och inleder fortsatta studier flyttar man ifrån föräldrarna och utvecklar den egna identiteten. Övergången till vuxenlivet är en stor livsförändring för alla unga, och många unga inom autismspektrumet behöver särskilt stöd och handledning i detta skede.

Det är bra att komma ihåg att varje ung person mognar i sin egen takt och uppnår de färdigheter som behövs i studierna och för att bli självständigt individuellt – kan du identifiera dina egna färdigheter och styrkor? Och i vilka saker behöver du stöd? Med vem kan du fundera över din framtid och det du oroar dig för?

Det är viktigt att planera vägen till självständighet på basis av just dina färdigheter och önskemål. Det är bra att på förhand börja förbereda sig inför den nya livssituationen. Genom att prata om den kommande förändringen kan du konkretisera saken och lätta eventuella rädslor och osäkerheter.

”Övergångsskeden är stressande för alla, men för oss unga inom autismspektrumet kan de vara särskilt stressande.”

Trots framsynthet och bra planering är förändringarna ofta kopplade till faktorer som höjer stressnivån. Bland dess faktorer har i synnerhet sinnena och belastningen av dem en viktig roll. Ökad av stressnivå gör det svårare att anpassa sig till nya saker och situationer och att hantera dem. Situationer som tidigare har varit problemfria kan i samband med övergångsskeden bli svåra, till och med oöverkomliga. I värsta fall kan stressen försvaga funktionsförmågan och välbefinnandet.

Att ta hand om det egna välbefinnandet är en förutsättning för att klara sig i vardagen och i studierna. Regelbundna matvanor, tillräcklig sömn och motion samt avslappning och meningsfulla aktiviteter utgör en bas för välbefinnandet och förbygger belastning. Genom fungerande vardagsrutiner och genom att skapa en rytm för meningsfull fritid och studier blir det lättare att få kontroll över vardagen. Att identifiera dina egna styrkor och använda dem ökar också välbefinnandet och hjälper dig att förhålla dig till framtiden med tillförsikt.

Genom att fundera på önskemål och drömmar tillsammans med närstående och med stödnätverket blir det lättare att planera framtiden. Det blir lättare att ta till sig de färdigheter och saker som behövs för den nya livssituationen när du får upplevelser av att ha lyckats, och ditt självförtroende ökar. Samarbete med ett bra och fungerande stödnätverk gör det lättare att möta nya utmaningar och uppnå en trygghetskänsla.

”Ha tålamod. Kom ihåg att det är ett maraton att lära sig färdigheter, inte en sprint!”

Att du blir självständig innebär en stor förändring för dina föräldrar, precis som för dig, och för dem innebär det också att avstå från saker och ting. Dina föräldrar är kanske vana vid att finnas med i din vardag som stöd och att ta hand om dina angelägenheter. Att ge upp detta kan kännas skrämmande också för dem. Det är sannolikt att dina föräldrars stöd, hjälp och uppmuntran är viktiga för dig även i fortsättningen. När man blir självständig kan man ändå behöva stöd av professionella.

Det är bra att komma ihåg att alla stöter på utmaningar i nya livsskeden, och besvikelser kan också komma emot. Du kan ändå förutse det du står inför genom att utveckla dina färdigheter och lära dig att be om hjälp när du behöver det.vid

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content