Självständighet

Självständighet innebär psykisk mognad, lösgöring från föräldrarna, att flytta till ett eget hem och dessutom att ta kontroll över färdigheter i vardagen. Självständighet innebär också att ta ansvar för sina egna val och beslut och att stärka sin egen myndighet.

Självständighet och flytt till ett eget hem är stora förändringar i livet. Drömmar om framtiden och ett eget hem är viktiga. Det förknippas dock många olika sorters tankar och frågor med självständighet, till exempel om man kommer att klara sig själv, det ökade ansvaret och om möjliga stödåtgärder.

Ungdomar med autismspektrumtillstånd blir ofta senare självständiga än sina jämnåriga och det kan vara svårare än för andra att lösgöra sig från barndomshemmet. Man ska också alltid planera självständigheten individuellt enligt sina egna färdigheter och kunskaper och till den lämpligaste tidpunkten. Det är bra att minnas att du inte måste flytta hemifrån även om dina jämnåriga redan bor ensamma.


”Det finns många utmaningar med självständigt boende, men ibland kan det också erbjuda en lösning till många andra utmaningar. I det egna hemmet är det lättare att bygga en omgivning som belastar så lite som möjligt – man får välja inredningens färgtoner, material och ordning precis som man själv vill. När man har ett ställe man kan rymma till när den yttre världens sensoriska överflöde känns som för mycket känns det också lättare att röra sig utanför den.”


Det finns många skäl till att flytta. Ibland kan en flytt från barndomshemmet hända med en överraskande och oförutsägbar tidtabell, till exempel när man väljer och har fått en studieplats. Det kan hända att man har sökt studieplats på den egna orten för att fortfarande kunna bo kvar i barndomshemmet men sedan får en studieplats längre borta. Då blir det aktuellt att flytta till en ny ort och fundera över boendealternativ.

De egna önskningarnas ostrukturerade karaktär och planernas halvfärdighet kan också göra det svårare att förutspå vad som ska ske. Dessutom kan planerna ändras från de ursprungliga. När man går ut grundskolan och deltar i vårens gemensamma ansökan är man fortfarande väldigt ung och uppfattningen om olika yrken kan vara ytlig och till och med bestå av felaktiga föreställningar. I denna situation måste man ändå göra stora val; ska jag gå gymnasiet eller yrkesskola och vilken bransch skulle överhuvudtaget vara lämplig och intressant för mig?

Till och med en planerad flytt till det första egna hemmet kan vara ett stort steg i ungdomens liv. Självständigt boende medför också mycket ansvar: man måste sköta om bostaden, betala hyran i tid och sköta till exempel el- och vattenavgifter och internetuppkopplingen.

När man flyttar in i ett eget hem måste man ofta också skaffa en lång lista saker; möbler, mattor, kärl, städutrustning och hushållsapparater. På denna sidas Övningar som stöd för vardagen-del hittar du konkreta tips för tidsplanering, vardagsrutiner och att sköta om pengar. Dessutom hittar du viktiga tips och inköpslistor för den som flyttar in till ett eget hem på Nuorisoasuntoliittos Asumisen ABC-sidor och Martaskolans Omaan kotiin-sidor.

När man överväger att skaffa ett boende ska man planera vilka kriterier man använder för att hitta boende. Vilket skulle vara ett passande läge, hur stort boende ska jag ha och hurudant boende har jag råd till? Det lönar sig att börja leta bostad i god tid eftersom det kan vara stor efterfrågan till exempel på sommaren innan skolorna startar.  

Nuorisoasuntoliittos Omaan kotiin-guide kan vara till nytta för utmaningar i boendet och vardagen. I guiden har det bland annat samlats in information om var man kan leta efter bostad och hur man gör en flyttanmälan och dessutom vad man kan få för bidrag till boende och livet. Man kan använda guidens kapitel som minneslistor under övergångsperioden till boendet och det är bra att läsa guiden även då när man först planerar att bli självständig och flytta till egen bostad.

Det behövs många olika sorters färdigheter för att bli självständig och bo för sig själv. Därför är det viktigt att träna på färdigheter för boendet och hantering av vardagen och på så sätt försöka försäkra sig om att det självständiga boendet lyckas.

Viktiga vardagsfärdigheter för ett självständigt liv:

Det lönar sig att börja planera övergången till en ny livssituation och kommande förändringar så tidigt som möjligt, helst några år innan det är aktuellt att bli självständig. Att träna de nödvändiga färdigheterna i äkta, bekanta miljöer och i egen takt hjälper till att förbereda sig inför förändringen. Att stärka bland annat exekutiva funktioner, sensoriska- och känslojustering och sociala färdigheter hjälper också att hantera vardagen. Det är också viktigt att se till att färdigheterna för att hantera livet är tillräckliga och att nödvändiga metoder för t.ex. strukturering och förutsägande används i det nya livsskedet.


”Med nya saker är den största hjälpen att jag får råd om hur man ska göra en sak eller sedan tillsammans övar oss så att man lär sig det självständigt.”


Personer med autismspektrumtillstånd har ofta en betydande skillnad mellan den kognitiva förmågan och hur de klarar sig i vardagen. Detta är utmanande för att klara av vardagen eftersom det till exempel kan vara svårt och kräva stora insatser för att till exempel gå i butiken eller se till att det egna hemmet är städat. En ojämn färdighetsprofil gör det också svårt att känna igen stödbehov och kan vara ett hinder för att ordna rätt sorts stöd.

Man behöver inte kämpa ensam! Det är ofta speciellt nödvändigt med ett stort stöd från anhöriga när man blir självständig. Även individuella stödåtgärder och tjänster, olika sorters terapi och rehabiliteringsmetoder kan hjälpa till på ett avgörande sätt. Det lönar sig att söka hjälp och stöd i tid.

Boende och boendetjänster

En del av att bli självständig är att tänka ut en lämplig boendeform för sig själv. Det hjälper att bekanta sig med olika sorters boendemöjligheter, att reda ut sina egna känslor och stödbehov för att föra saker vidare. Boende och därtill kopplade stödtjänster ska alltid skräddarsys enligt det individuella behovet.

Alternativ på boendetjänster:

  • Boendeförsök eller boendevägledning där man tränar på färdigheter och kunskaper som behövs i vardagen. Saker som tränas är till exempel matlagning, hushållsskötsel, penningärenden, dygnsrytm, att ta hand om sig själv, sociala interaktionsrelationer och att delta i aktiviteter utanför hemmet. Boendeförsök hjälper att utvärdera en lämplig boendeform och stöder det kommande förändringsskedet när man rör sig mot ett eget hem.
  • Stödboende i egen bostad med hjälp av personlig hjälp eller annan stödtjänst för boende
  • Styrt eller assisterat boende i studenthem, grupphem eller servicehem där det finns stöd och hjälp tillgänglig dagligen eller dygnet runt.

Var får jag hjälp till att söka tjänster?

Print Friendly, PDF & Email