God praxis I övergångsskeden

Det har samlats information om god praxis i avsnittet för fackpersoner. De är nyttiga i arbetet med personer med autismspektrumtillstånd, speciellt i övergångsskeden. Exemplen har samlats in genom gemensamma diskussionsgrupper med projektets fackpersoner.

Självständighet

 • Förutse övergångsperioden. När övning och förberedelser för till exempel flyttvägledning eller nepsy-vägledningen påbörjas i tid är det en hjälp för ungdomen.
 • Ta med ungdomarna med autismspektrumtillstånd redan i planeringsfasen! Ett bra samarbete mellan ungdomen, föräldrarna och fackpersoner är viktigt. Att förutsäga och gå vidare med små steg och till exempel att öva på vardagsfärdigheter tillsammans med en instruktör hjälper ungdomar med förändringar. Rutiner och struktur i barndomshemmet förhöjs också när man flyttar in till ett eget hem.
 • Samarbeta med föräldrar och stöda dem i ungdomars självständighetsprocess.

Fortsatta studier

 • Gör realistiska planer. Informera ungdomen och hens föräldrar om olika studiealternativ, stödformer som förknippas med studerandet och anpassningsmöjligheter.
 • Ordna en introduktion på förhand. Gör förberedelsearbete och arrangera möjliga introduktionsbesök för ungdomen till exempel när hen flyttar över till en ny läroanstalt eller före praktik.
 • Ordna också stöd för utbildning i det andra stadiet. Det är viktigt att vara till stöd för ungdomen och förmedla information om möjligheten till stöd när övergången till andra stadiet sker. Skräddarsy till exempel studietakten och lägg märke till behov av anpassningar och stöd.
 • Utse en person som ungdomen kan vara i kontakt med för att få stöd vid behov. Lämna inte det upp till ungdomen att leta efter kontaktuppgifter.

Tips för kundarbete!

 • Bekanta dig med kunden och sätt dig in i hens livssituation. Lägg noga märke till kundens utmaningar. Lämna inte hen ensam i tjänstedjungeln utan red ut och berätta var och hur kunden kan erhålla stöd.
 • Lämna inte det till kunden att vara specialisten utan utred å kundens vägnar tjänster som överskrider sektorgänserna. Utred å kundens vägnar vilka tjänster är tillgängliga, vad som skulle kunna vara till nytta för kunden och hur man söker tjänster. Berätta klart och tydligt för kunden om tjänstalternativ och om tjänsternas möjliga inverkan på varandra.
 • Se till att kunden får den tjänsten som motsvarar hens behov och i rätt tid.
 • När du ordnar en nätverksdiskussion ska du bjuda in alla fackpersoner som arbetar med kunden. Kunden kan själv bjuda in sina anhöriga till träffen. Se till att mötet för saker vidare och att man har konkret hjälp av det som man kommer överens om. Skapa dig själv ett nätverk som överskrider sektorgänser. Diskutera med leverantörer som ansvarar för andra tjänster om kundens behov och tjänster i enlighet med tystnadsplikten.
 • Försök främja tjänstens kundorientering med ditt eget agerande och din inställning. Delta i utveckling och försök och framför din synpunkt.
Print Friendly, PDF & Email