Stresskänslighet

Vi har alla, och detta gäller också ungdomar med autismspektrumtillstånd, ett individuellt sätt att reagera på faktorer som orsakar stress. Stress är ett tillstånd där det inriktas så mycket utmaningar och krav på oss så att vi måste kämpa för att klara av det. Vissa av oss kan behålla balansen även i svåra situationer medan andra blir stressade av minsta lilla sak. Olika livshändelser och extern stimulans kan ytterliga förhöja stressnivån. Eftersom stressnivån redan färdigt är hög hos ungdomar med autismspektrumtillstånd har en ny stresshöjande faktor en större betydelse än vanligt.

Stresskänslighet och vardagen

“Jag har en lista över avkopplande aktiviteter och försöker göra något på listan varje dag” berättar Veeti om sina erfarenheter av vardagsbelastningar och sina tips för att hantera vardagen.

Stressfaktorer och deras effekter

Faktorer som ökar stressnivåer kan vara mycket olika; korta situationsbundna saker eller händelser som sinnesstimulans eller varaktigare faktorer som förändringar i omgivningen. Ofta kan till exempel att övergå till fortsatta studier höja ungdomens stressnivå. Delvis kan stressen bero på att allt är nytt – studiekamraterna, krav på studierna och till och med studieorten. Stressen kan också bero på studiernas arbetsmängd och på känslan att man inte klarar av att hantera studiernas helhet. Även sociala krav i skolan, grupptryck, ökad social medvetenhet och oro inför framtiden och grupptryck kan öka stress i förändringsskedet.


“Jag blir stressad av breda uppgifter. Det är svårt att komma igång med arbetet när uppgifterna och krav kopplade till dem är oklara. Allra mest stressigt är det att lämna något ogjort och vänta på vad som det innebär.”


Nervsystemet blir lätt belastat hos ungdomar med autismspektrumtillstånd. Belastning kan orsakas till exempel av en bullrig omgivning, växlande och oklara situationer och social interaktion. Skillnaden mellan en typisk stressnivå och kaos är oftast mycket mindre än hos ungdomar som inte har en diagnos på autismspektrumtillstånd. Man kan följa med överskridandet av kaosgränsen utifrån genom att iaktta antingen utmanande beteende (meltdown) eller passivitet som visar sig som tillbakadragande (shutdown). Det är viktigt att lägga märke till att även positiva händelser och situationer höjer stressnivån.


“Alla tankar försvinner när hjärnan blir överbelastad. Jag klarar inte av att göra eller tänka på någonting.”


En höjd stressnivå ligger alltid bakom utmanande uppförande. Därmed minskar även en minskad stressnivå uppförande som upplevs som utmanande. Det ligger ofta sensoriska särskildheter, utmaningar med exekutiva funktioner, svårigheter med interaktion och kommunikation och belastning som orsakas av sociala situationer bakom utmanade beteende. Även förändringar i omgivningen som nya människor och överraskande situationer kan påverka en person med autismspektrumtillstånd starkt och förhöja stressnivån.

Det är bra att komma ihåg att en lämplig stressmängd är nyttigt. Det hjälper att hålla en alert och då effektiveras sensoriska funktioner och tänkandet och då klarar man bättre av sina uppgifter. Stark och långvarig stress har dock skadliga effekter både på det fysiska och psykiska välmående. Det kan vara utmanande att lära sig urskilja när man behöver vila och återhämtning istället för att öka prestationsförmågan.

Man kan lära sig justera stressnivån

Man kan justera sin stressnivå genom att avlägsna stressfaktorer från vardagen, genom att lära sig metoder för att känna igen sin egen resursnivå och att se till att man får tillräckligt med vila. Det är också viktigt att lära sig metoder för att justera sin stressnivå. Tillräckligt med sömn, regelbundna måltider, promenader i naturen och trevliga människors sällskap kan hjälpa att sänka stressnivån. Att förebygga stress innebär att ta hänsyn till specialbehov som gäller autismspektrumtillstånd som behov som avser sinnena, kommunikation och interaktion och dessutom anpassa miljön och tillvägagångssätt till mera autismvänliga sådana.

Print Friendly, PDF & Email