Övningar för att hantera stress

Du kan repetera dina kunskaper om stress med stresshanteringsuppgifterna nedan. Samtidigt kan du fundera på hur stress visar sig hos dig, vad den beror på och hurudana hjälpmedel kan använda för att hantera stress.

1. VAD ÄR STRESS? – FRÅGESPORT

Välj ett av de nedanstående alternativen. Det finns sammanlagt sex frågor.

2. VI BEKANTAR OSS MED STRESSFAKTORER I UPPGIFTERNA 

Saker som orsakar stress kallas för stressfaktorer. Såväl positiva som negativa saker kan påverka människan på ett stressande sätt. Samma saker påverkar dock inte alla på samma sätt. Det som orsakar en person stress kan vara en resurs för en annan. Man kan dela stressfaktorer in i tre olika klasser.

Du kan läsa om stressfaktorer genom att trycka på pilen >.

3. NÄR DU GÖR UPPGIFTEN KAN DU STANNA UPP OCH FUNDERA ÖVER VAD SOM STRESSAR JUST DIG

4. VI BEKANTAR OSS MED TYPISKA STRESS-SYMTOM I UPPGIFTEN

5. DU FÅR TIPS FÖR STRESSHANTERING I UPPGIFTEN

Det finns många sorters metoder för att hantera stress och att koppla av. Genom att pröva dig fram hittar du det bästa sättet för dig själv att koppla av.

Bekanta dig med tips genom att klicka på bilden + knappar!

Det är bra om dina resurser och fritid räcker till att återhämta dig! Om det inte är så ska du ordna om din vardag så att tiden också räcker till vila och återhämtning. Om du upplever starka eller långvariga symtom på stress ska du omedelbart ta kontakt med hälsovården. Det kan ta tid att återhämta sig och ofta också professionell hjälp!

Print Friendly, PDF & Email