Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet på Autism Finlands webbplats Steg mot vuxenlivet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.askelaikuisuuteen.fi och har upprättats den 27 april 2021 och uppdaterats den 3 maj 2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven i enlighet med WCAG-kriterierna 2.1, AA-nivån och delvis AAA-nivån.

Icke-tillgängligt innehåll

På webbplatsen kan man möta några tillgänglighetsproblem. Nedan finns en förteckning över problem som vi känner till. Om du på webbplatsen märker ett problem som vi inte känner till, meddela oss vänligen om det.

Webbplatsen uppfyller inte alla krav

  • Alla webbplatsens länktexter beskriver inte vart man kommer via länken.
  • På webbplatsen finns en ikonknapp som aktiverar sökfunktionen och en ikonknapp som leder tillbaka till webbplatsens övre kant och som inte har textbeskrivning av funktionen.

Omfattas inte av lagstiftningen

  • Verkkosivustolla olevat toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. pdf -tiedostot), jotkaKontorsprogramsfiler (t.ex. pdf-filer) som finns på webbplatsen och har publicerats före den 23 september 2018.
  • Webbinnehåll som har arkiverats före den 23 september 2019.
  • Youtube-videor som finns i webbplatsen, har publicerats före den 23 september 2020 och saknar undertexter eller syntolkning. Dessa görs inte förenliga med tillgänglighetskraven retroaktivt.

Oproportionell börda

  • Webbplatsen omfattar innehåll som publicerats av utomstående (till exempel webbplatsens externa länkar) som inte är producerade, finansierade eller kontrollerade av tjänstleverantören själv. Om dessa externa länkar skulle lämnas bort skulle webbplatsens innehåll bli betydligt mindre.
  • Det är en oproportionell börda för leverantören av denna webbplats att redigera pdf-filer producerade av utomstående eller att framföra deras innehåll så att det är tillgängligt för alla. De flesta av till exempel pdf-filerna i webbplatsens Materialbank är producerade av utomstående och några av dem har publicerats före den 23 september 2018. Denna webbplats är till sin karaktär en informations- och materialbank, och därför är det motiverat att leverera information från nätet.

Märkte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta om dem och vi gör vårt bästa för att reparera dem

På nätblankett

Du kan lämna respons om tillgänglighet på denna nätblankett:

https://www.autismiliitto.fi/liitto/palaute

Per e-post

info@autismiliitto.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka först respons till oss, dvs. de webbansvariga. Du får svar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

Vi arbetar hela tiden på att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra digitala tjänsters tillgänglighet. Vi har försökt underlätta webbplatsens tillgänglighet på många sätt. På förstasidan finns webbplatsens bruksanvisning. I webbplatsens övre hörn finns ett tillgänglighetsverktyg med vilket man kan välja den vy och den kontrast man vill ha. Tanken är att denna egenskap i synnerhet kan vara till nytta för autistiska människor som till exempel har mer eller mindre känsligt synsinne. Kontrasten mellan text och bakgrund är bra, inklusive knapparna. Kontrasten är minst på AA-nivå. Ovanför tillgänglighetsverktyget finns funktionen Read Speaker med vilken man kan lyssna på sidornas hela innehåll eller välja ett område man vill lyssna på.

På webbplatsen har använts klart och lättfattligt språk. Textens struktur gör det lätt att tillägna sig textinnehållet. Styckeindelningen är logisk, och den rytmiseras av mellanrubriker och citat som ger liv åt texten samt berättelser om upplevelser. Rubrikerna på texterna är beskrivande för textinnehållet. Till stöd för skriften finns ställvis listor som gör det lättare för läsaren.

Alla videor på webbplatsen är textade, och därför tillgängliga även för personer med nedsatt hörsel. Videornas innehåll kan kontrolleras av användaren, och videorna startar inte av sig själva.

Man har fäst uppmärksamhet vid webbplatsens visualitet på så sätt att bilder (bl.a. serier med anknytning till ämnet) gör det lättare att förstå textinnehållet. Bildernas tillgänglighet har förbättrats så att en bild med information kan förstoras genom att klicka på bilden. På webbplatsen har man konsekvent använt de olika delarnas egna färgkoder för att göra det lättare att uppfatta strukturen.

Webbplatsen har en sökfunktion som också fungerar i mobila enheter. På webbplatsen kan man använda en utskrivningsfunktion med vilken det går smidigt att printa ut textinnehåll. Varje sida har en pilknapp med vilken man lätt kan återgå till början av sidan.

Det är lätt att navigera på webbplatsen med hjälp av rubrikerna som fungerar som länkar. Stigarna, webbplatsens interna länkar och förstasidans ”genstigar” gör det dessutom lätt att hitta innehåll. De flesta av länkarna på webbplatsen är försedda med korta beskrivningar av innehållet. Webbplatsens interna länkar öppnar sig i samma fönster och de externa länkarna öppnar sig i en ny flik. Pdf-filerna skiljer sig från det övriga innehållet och länkarna genom en ikon. På webbplatsen finns även sajtkarta som gör det lätt att navigera på webbplatsen. Man går in på sajtkartan via länkarna i sidhuvudet och sidfoten.

På webbplatsen har man beaktat den tekniska tillgängligheten genom att förbättra webbplatsens användarvänlighet. Man kan navigera och använda webbplatsen med tangentbordet i stället för musen. På tangentbordet kan man välja olika länkar eller knappar med TAB-tangenten genom att byta aktiv sökning och godkänna trycket med ENTER. Webbplatsen kan också rullas upp- och neråt med piltangenterna på tangentbordet. Webbplatsens navigationsbalk visar sig i övre kanten av sidan även när man rullar sidan neråt vilket gör det lättare att navigera. Webbplatsens server kommer från Seravo Oy, en pålitlig finsk aktör. Seravo Oy:s hostingservice har visat sig vara världens snabbaste hostingservice i en mätning gjord av webbplatsen WordPress ismyhostfastyet.com (källa: https://wp-palvelu.fi/blogi/maailman-nopein-wordpress-palvelu/, hämtad den 4 februari 2021)

Tillgängligheten på denna webbplats har bedömts av en utomstående expertorganisation på hösten 2021.

Print Friendly, PDF & Email