Onnistumiset vievät eteenpäin!

Teksti: Leena Toivanen, TKI-asiantuntija, Centria -Ammattikorkeakoulu

Centria- ammattikorkeakoulussa uudet opiskelijat otetaan vastaan toimittamalla kattava info opiskelijoille nettisivuilla ja kirjeenä. Info sisältää eri toimijat ja yhteystiedot, joiden kautta saa tukea ja tietoa opintoihin. Digistart-ohjelman avulla opiskelija pääsee kiinni ammattikorkeakoulun järjestelmiin jo ennen opintojen alkua.

Ensimmäinen viikko on orientaatioviikko, johon sisältyy paljon ohjelmaa ja tietoa ammattikorkeakoulun eri palveluista ja toimintatavoista. Tietenkään kaikki ei jää mieleen ensimmäisinä päivinä, joten läpi opintojen opiskelijoilla on tutor -opettaja ja –opiskelija, joka auttaa sillä hetkellä ajankohtaisissa asioissa.

Opintojen loppupuolella opinnäytetyötä pääsee tekemään pajoissa, joissa saa lisää rutiineja ja suuntaviivoja opintojen viimeiseen puristukseen. Jos projekteja on tehnyt ja verkostoja luotu jo aiemmin opintojen aikana, on usein helpompaa selvittää opintojen loppuvaiheen isot puristukset; työharjoittelu ja opinnäytetyö.

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät harjaannuttamaan taitojaan esimerkiksi vieraissa kielissä, matematiikassa ja geneerisissä taidoissa Skills Centria -toiminnan kautta. Skills Centriassa opiskelija voi itse valita aiheet, joihin haluaisi lisätukea. Teemat käydään läpi yhdessä. Geneerisiin taitoihin kuuluu esimerkiksi työelämätaidot. On tärkeää, että nuorella on eväät ensimmäisiin työpaikkoihinsa ja näillä tunneilla opitaankin työelämän toimintatavoista ja yleisesti siitä, mitä työpaikoilla on odotettavissa.

Vastuun ja palautteen antaminen ovat tärkeitä opinnoissa ja työelämässä. Kuten työelämässäkin, nuoren on hyvä jakaa omia kokemuksia ja tuen tarpeita, jotta niissä voidaan auttaa ja kehittää sopivia tapoja toimia. Eniten nuoret ovat kaivanneet näkökulmia oman osaamisensa sanoittamiseen, rutiinien muodostamiseen, ajan hallintaan ja työelämän käytänteisiin.

Kun vastuu on sopivan iso ja onnistumiset vievät eteenpäin, elämänhallintaan löytyy sisäinen motivaatio. Alakohtaisia ja geneerisiä taitoja täytyy sanoittaa ja tuoda esimerkkien avulla esiin, jotta niistä voi kertoa työnhaussa. Omille taidoille usein ”sokeutuu” ja siksikin erilaisten ihmisten kanssa toimiminen avaa silmiä sille, mitä minä osaan. Käytännönläheiset tarinat ja esimerkit ovat yksi tärkeimmistä työkaluista, oli kyse sitten alakohtaisesta haasteesta tai yleisestä elämänhallinnasta tai työnhausta.

Tunteiden sanoittaminen ja avoimuus ohjaajana auttavat nuoria kertomaan ääneen omia ajatuksiaan, jonka kautta päästään taas eteenpäin. Vain ”oikeiden vastausten” antaminen harvoin riittää, koska jokainen luo itse oman tulevaisuutensa omista lähtökohdista. Positiivinen, mutta realistinen asenne elämään ja nuorta kohtaan luovat turvallisen ilmapiirin, josta nuoret ovat antaneet paljon kiitosta.

 

Print Friendly, PDF & Email