Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi Pöykkö

Kirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.

Continue reading

Asuntolassa olo valmistaa itsenäistymiseen

Autismikirjon nuori

17-vuotias nuori pohtii omaa yllättäen eteen tullutta muuttoaan opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu- ja asuntolapaikan järjestämiseen tarvittavat käytännön toimet jäivät vanhempien hoidettavaksi. Siirtymävaiheen tuki ja tiedonsiirto ei toteutunut peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksen välillä. Nuori kuitenkin käsittelee itsenäistymistään ja tulevaisuuttaan luottavaisin mielin vanhempiensa tukemana.

Continue reading

Saattaen yläkoulusta lukioon

Teksti: Kirsi Pöykkö
Kuva: Tanja Hautamäki

Jatko-opintoihin siirtyminen on koulupolulla nivelvaihe, mikä edellyttää monien uusien taitojen hallintaa. Se on jännittävä ja paljon uutta sisältävä vaihe kaikille nuorille – saati autismikirjolaiselle. Ennakoinnin ja taitojen harjoittelun tarve korostuu tässäkin vaiheessa.

Continue reading

Maalta kaupunkiin

Teksti: Kai Laitinen

Muutossa kaikki lähti liikkeelle tietenkin tärkeimmistä selvitettävistä asioista eli paikkakunnasta ja sen parhaista alueista asuntojen laadun suhteen sekä palveluiden läheisyydestä.

Continue reading