Kuuntele
Skip to content

Category: Kokemuskirjoitukset

Matkalla itsenäiseen elämään – ymmärrystä ja yksilöllisiä ratkaisuja

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Omaan kotiin muuttaminen on kenelle tahansa meistä jännittävä tilanne. Itsenäisen elämän aloittaminen vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin huonekalujen ja astioiden hankkimista, sillä omassa kodissa asuminen edellyttää tavallisia arjen hallinnan taitoja sekä uusien asioiden omaksumista.
Lue lisää

Positiivisella asenteella kohti työelämää

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Oulun naapurikunnassa Kempeleessä koko ikänsä asunut Onni ei ole haasteista huolimatta antanut periksi, vaan on edennyt kohti itselleen mielekästä työelämää vaihe vaiheelta.
Lue lisää

Iikan rauhallisen olemuksen alla kuplii vallaton hurmuri

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Jokaisen nuoren olisi hyvä tunnistaa omat vahvuudet ja oppimistavat sekä kyetä ottamaan ne käyttöön silloin, kun lähtee jatko-opiskelemaan ja kohti omaa itsenäistä elämää. Vahvuuksia tukemalla nuori voi saavuttaa huikeitakin unelmia!
Lue lisää

Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi Pöykkö

Kirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.
Lue lisää

Kaikille perheille sopivia palveluita ja tukea

Teksti: Taija Halme, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Se, että perheiden tarvitsemat palvelut arvioidaan jokaisen organisaation toimesta uudelleen, on kallista ja tuhlaa yhteiskunnan resursseja. Taija Halme kirjoittaa perheiden haasteista pysyä mukana palveluverkossa.
Lue lisää

Asuntolassa olo valmistaa itsenäistymiseen

Autismikirjon nuori

17-vuotias nuori pohtii omaa yllättäen eteen tullutta muuttoaan opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu- ja asuntolapaikan järjestämiseen tarvittavat käytännön toimet jäivät vanhempien hoidettavaksi. Siirtymävaiheen tuki ja tiedonsiirto ei toteutunut peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksen välillä. Nuori kuitenkin käsittelee itsenäistymistään ja tulevaisuuttaan luottavaisin mielin vanhempiensa tukemana.
Lue lisää

Saattaen yläkoulusta lukioon

Teksti: Kirsi Pöykkö
Kuva: Tanja Hautamäki

Jatko-opintoihin siirtyminen on koulupolulla nivelvaihe, mikä edellyttää monien uusien taitojen hallintaa. Se on jännittävä ja paljon uutta sisältävä vaihe kaikille nuorille – saati autismikirjolaiselle. Ennakoinnin ja taitojen harjoittelun tarve korostuu tässäkin vaiheessa.
Lue lisää

Amerikan autismi on myös Suomen autismi

Autismikirjon nuoren vanhempi

Autistinen nuori on aina mielenkiintoinen ja usein hauska. Se, miten autismi muuttuu nuoruudesta aikuisuuteen, on meille vielä osin tuntematonta. Kuljemme kohti uutta seikkailua mieli avoinna.
Lue lisää

Maalta kaupunkiin

Teksti: Kai Laitinen

Muutossa kaikki lähti liikkeelle tietenkin tärkeimmistä selvitettävistä asioista eli paikkakunnasta ja sen parhaista alueista asuntojen laadun suhteen sekä palveluiden läheisyydestä.
Lue lisää

Nuori täyttää 16 vuotta – moni asia muuttuu palveluissa ja tuessa

Teksti: Erja Pietiläinen, erityisasiantuntija, lapsi- ja perhepoliittiset asiat
Kehitysvammaliitto ry

Nuoren lähestyessä aikuisuutta monet asiat muuttuvat. Iän myötä nuorelle syntyy uusia oikeuksia, jotka tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Nuoren perheineen on hyvä valmistautua muutoksiin, jotka koskevat nuoren palveluja ja tukea.
Lue lisää

Vanhempien kirjoitukset

Matkalla itsenäiseen elämään – ymmärrystä ja yksilöllisiä ratkaisuja

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Omaan kotiin muuttaminen on kenelle tahansa meistä jännittävä tilanne. Itsenäisen elämän aloittaminen vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin huonekalujen ja astioiden hankkimista, sillä omassa kodissa asuminen edellyttää tavallisia arjen hallinnan taitoja sekä uusien asioiden omaksumista.
Lue lisää

Positiivisella asenteella kohti työelämää

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Oulun naapurikunnassa Kempeleessä koko ikänsä asunut Onni ei ole haasteista huolimatta antanut periksi, vaan on edennyt kohti itselleen mielekästä työelämää vaihe vaiheelta.
Lue lisää

Iikan rauhallisen olemuksen alla kuplii vallaton hurmuri

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Jokaisen nuoren olisi hyvä tunnistaa omat vahvuudet ja oppimistavat sekä kyetä ottamaan ne käyttöön silloin, kun lähtee jatko-opiskelemaan ja kohti omaa itsenäistä elämää. Vahvuuksia tukemalla nuori voi saavuttaa huikeitakin unelmia!
Lue lisää

Erityisyyden kohtaaminen korkeakouluissa

Korkeakouluissa opiskelee monenlaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea erilaisiin asioihin opinnoissaan. Opiskeluarjen kohtaamisissa moninaisuuden huomioiminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Nyyti ry:n video ”Erityisyyden kohtaaminen korkeakouluissa” antaa keinoja erityistarpeiden huomioimiseen korkeakouluissa.
Lue lisää

Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi Pöykkö

Kirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.
Lue lisää

Vinkkivideo: Kuormittuminen ja kuinka kertoa autismikirjon diagnoosista

Kokemusasiantuntija Viktor kertoo arjen vinkeistään ja kokemuksistaan kuormittumiseen liittyen. Lisäksi hän pohtii milloin ja mitä kertoo autismikirjon diagnoosistaan.
Lue lisää

Vinkkivideo: Visuaalinen vihje

Kokemusasiantuntija Heikki kertoo omakohtaiset arjen vinkit esimerkiksi pyykinpesuun.
Lue lisää

Kaikille perheille sopivia palveluita ja tukea

Teksti: Taija Halme, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Se, että perheiden tarvitsemat palvelut arvioidaan jokaisen organisaation toimesta uudelleen, on kallista ja tuhlaa yhteiskunnan resursseja. Taija Halme kirjoittaa perheiden haasteista pysyä mukana palveluverkossa.
Lue lisää

Asuntolassa olo valmistaa itsenäistymiseen

Autismikirjon nuori

17-vuotias nuori pohtii omaa yllättäen eteen tullutta muuttoaan opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu- ja asuntolapaikan järjestämiseen tarvittavat käytännön toimet jäivät vanhempien hoidettavaksi. Siirtymävaiheen tuki ja tiedonsiirto ei toteutunut peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksen välillä. Nuori kuitenkin käsittelee itsenäistymistään ja tulevaisuuttaan luottavaisin mielin vanhempiensa tukemana.
Lue lisää

Saattaen yläkoulusta lukioon

Teksti: Kirsi Pöykkö
Kuva: Tanja Hautamäki

Jatko-opintoihin siirtyminen on koulupolulla nivelvaihe, mikä edellyttää monien uusien taitojen hallintaa. Se on jännittävä ja paljon uutta sisältävä vaihe kaikille nuorille – saati autismikirjolaiselle. Ennakoinnin ja taitojen harjoittelun tarve korostuu tässäkin vaiheessa.
Lue lisää

Ammattilaisten kirjoitukset

Matkalla itsenäiseen elämään – ymmärrystä ja yksilöllisiä ratkaisuja

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Omaan kotiin muuttaminen on kenelle tahansa meistä jännittävä tilanne. Itsenäisen elämän aloittaminen vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin huonekalujen ja astioiden hankkimista, sillä omassa kodissa asuminen edellyttää tavallisia arjen hallinnan taitoja sekä uusien asioiden omaksumista.
Lue lisää

Unelmapolku yliopistoon

Teksti: Kirsi Pöykkö

Kirsi Pöykkö on laatinut Unelmapolku -mallin autismikirjon nuoren yliopistoon siirtymiselle. Unelmapolulla korkeakouluopintojen ennakointi, suunnittelu ja opiskelussa tarvittavat tukitoimet toteutuvat ihanteellisella tavalla.
Lue lisää

Kaikille perheille sopivia palveluita ja tukea

Teksti: Taija Halme, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Se, että perheiden tarvitsemat palvelut arvioidaan jokaisen organisaation toimesta uudelleen, on kallista ja tuhlaa yhteiskunnan resursseja. Taija Halme kirjoittaa perheiden haasteista pysyä mukana palveluverkossa.
Lue lisää

Saattaen yläkoulusta lukioon

Teksti: Kirsi Pöykkö
Kuva: Tanja Hautamäki

Jatko-opintoihin siirtyminen on koulupolulla nivelvaihe, mikä edellyttää monien uusien taitojen hallintaa. Se on jännittävä ja paljon uutta sisältävä vaihe kaikille nuorille – saati autismikirjolaiselle. Ennakoinnin ja taitojen harjoittelun tarve korostuu tässäkin vaiheessa.
Lue lisää

Nuori täyttää 16 vuotta – moni asia muuttuu palveluissa ja tuessa

Teksti: Erja Pietiläinen, erityisasiantuntija, lapsi- ja perhepoliittiset asiat
Kehitysvammaliitto ry

Nuoren lähestyessä aikuisuutta monet asiat muuttuvat. Iän myötä nuorelle syntyy uusia oikeuksia, jotka tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. Nuoren perheineen on hyvä valmistautua muutoksiin, jotka koskevat nuoren palveluja ja tukea.
Lue lisää

Onnistumiset vievät eteenpäin!

Teksti: Leena Toivanen, TKI-asiantuntija, Centria -Ammattikorkeakoulu

Leena Toivanen on ollut mukana Askel aikuisuuteen-projektin yhteiskehittämisessä. Kirjoituksessaan Leena kertoo Centria-ammattikorkeakoulun tukikeinoista ja omista kokemuksistaan, jotka perustuvat hanketyöhön opiskelijoiden ja työttömien kanssa.
Lue lisää

Miten tuen autismikirjon oppilasta?

Teksti: Päivi Norvapalo, Autismiliiton puheenjohtaja, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kuva: Valteri

Autismikirjon oppilas kuormittuu usein kouluympäristössä, joka ei ole suunniteltu tukemaan oppilasta toiminnanohjauksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aistisäätelyn pulmissa. Autismikirjon oppilaan tukemiseen on valtavan paljon keinoja, joita koulussa voidaan toteuttaa helposti.

Lue lisää

Vähemmän huolia, enemmän unelmia – HOT -menetelmillä voimavaroja vanhemmuuteen

Teksti: Riikka Seppälä
Kuva: Niina Salokangas

Erityislapsen vanhemmuutta varjostavat monet erityiset huolet. Huolehdimme lapsen hyvinvoinnista, koulunkäynnistä, kaverisuhteista, tulevaisuudesta sekä ylipäätään pärjäämisestä samanlaisilta samanlaisille suunnittelussa maailmassa. Kun yksi huoli hellittää, nurkan takana on jo toinen odottamassa. Se, miten me vanhempina opimme kulkemaan tällä tunnepolulla ja kuinka saamme tukea matkanteossa, määrittää sen, millaiseksi arki ja vanhemmuuden voimavarat muovaantuvat.

Lue lisää

Kun erityisnuori muuttaa pois kotoa – vanhemmat tunteiden pyörityksessä

Teksti ja kuvat: Marianne Kulmala, neuropsykiatrinen valmentaja, Merikratos Oy

Itsenäistymisessä tarvitaan taitoja, joiden avulla kyetään selviytymään arjen askareista, hoitamaan taloutta sekä tukemaan omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Myös ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja sosiaaliseen toimintaan osallistuminen ovat itsenäistymiseen kuuluvia tärkeitä taitoja. Autismikirjon nuoret tarvitsevat itsenäistyäkseen usein läheistensä vahvaa tukea. Itsenäistymisen taitojen harjoittelu vaatiikin sinnikkyyttä sekä tarvittaessa yksilöllisiä tukitoimia. Erilaiset terapiat ja kuntoutusmuodot ovat tärkeässä roolissa myös itsenäistyvän nuoren elämässä. Uuden elämäntilanteen ja tulevan muutoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mieluiten muutamaa vuotta aiemmin kuin itsenäistymisen ennakoidaan olevan ajankohtainen.
Lue lisää

NEPSY -asiakkaiden kohtaaminen sosiaalityössä

Haastattelu: Jaana Kasi, sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki/Vammaispalvelut

Sosiaalityöntekijä Jaana Kasi kertoo haastattelussa Seinäjoen kaupungin vammais- ja nepsypalveluista työntekijän näkökulmasta.
Lue lisää
Skip to content